Alkoholowe uszkodzenie wątroby

Podstawowym miejscem, w którym dochodzi do metabolizmu (przetwarzania) alkoholu, jest wątroba.  W dużo mniejszym stopniu metabolizm alkoholu następuje w nabłonku żołądka i jelit.

Patomechanizm

Przewlekłe spożycie alkoholu prowadzi do włączenia osobnego szlaku przemiany alkoholu. O ile w normalnych warunkach alkohol jest metabolizowany przez dehydrogenazę alkoholową, o tyle przy nadużywaniu dochodzi do indukcji systemu oksydującego alkohol (MEOS, z udziałem cytochromu P-450).  Ze względu na znaczne zapotrzebowanie na tlen przez ten system, dochodzi do jego zużycia i niedotlenienia centralnych stref zrazików wątrobowych. Dodatkowo powstający przy rozpadzie alkoholu aldehyd octowy działa toksycznie na wątrobę.

Uszkodzenie wątroby rozwija się etapami. Poszczególne etapy nie są od siebie wyraźnie odgraniczone:

Alkoholowe stłuszczenie wątroby

W wyniku nadużywania alkoholu dochodzi do nagromadzenia kropli tłuszczu w hepatocytach (komórkach wątrobowych).  Wynika to z upośledzonego utleniania kwasów tłuszczowych.
Z reguły stłuszczenie nie daje dolegliwości,  czasami wyczuwalne jest powiększenie wątroby.
W badaniach dodatkowych stwierdza się podwyższenie enzymu GGTP, w USG jamy brzusznej wzmożona echogeniczność.

W przypadku całkowitego zaprzestania spożywania alkoholu w ciągu 3-6 tygodni  dochodzi do ustąpienia stłuszczenia, w przypadku kontynuowania picia stłuczenie przechodzi w zapalenie.

Alkoholowe zapalenie wątroby

Zmiany martwiczo-zapalne komórek wątrobowych w przebiegu nadużywania alkoholu.

Objawy

  • hepatomegalia (powiększenie wątroby)  w 80%, splenomegalia (powiększenie śledziony) w 30%
  • brak łaknienia (chęci spożywania pokarmów), nudności, utrata masy ciała
  • bóle w prawym podżebrzu
  • żółtaczka (60%)
  • gorączka - 45%

Badania

W badaniach dodatkowych, podobnie jak w stłuszczeniu, podwyższenie GGTP, dodatkowo podwyższenie innych enzymów wątrobowych AspAT (GOT), AlAT (GPT), przy czym wartość  AspAT z reguły ponad dwukrotnie wyższy od AlAT. 

W morfologii krwi stwierdza się leukocytozę (podwyższoną wartość białych krwinek - leukocytów), niedokrwistość ze zwiekszeniem objętości krwinki (podwyższona wartość MCV), zaburzenia krzepnięcia - wydłużony PT (wątroba odpowiada za produkcję części elementów odpowiedzialnych za krzepnięcie. W momencie wypadnięcia jej funkcji dochodzi do zaburzeń krzepnięcia).

Dla potwierdzenia zapalenia wątroby wykonuje się biopsję wątroby.

Leczenie

W przypadku całkowitego zaprzestania spożywania alkoholu w 70% dochodzi do wyzdrowienia. U pozostałych albo utrzymuje się przewlekłe zapalenie, albo zapalenie przechodzi w marskość wątroby. Dalsze picie alkoholu prowadzi do marskości wątroby.

Leczenie farmakologiczne - w ciężkich przypadkach wskazane stosowanie glikokortykosteroidów.

Alkoholowa marskość wątroby

Stan, w którym czynny miąższ ulega redukcji, co zaburza czynność wątroby, aż do całkowitego wyłączenia jej funkcji.

Alkoholowa marskość wątroby przebiega podobnie, jak marskość wątroby na innym tle, dlatego opisana jest we wspólnym dziale  - Marskość wątroby.

Ważna informacja

Uwaga!Artykuły futuramed.pl i forum.futuramed.pl służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu. Zamieszczone informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia, ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem.

Polecamy