Wątroba Przewlekłe zapalenie wątroby typu C

Definicja

Przewlekłe zapalenie wątroby typu C (WZW C) to przewlekła, trwająca ponad 6 miesięcy, choroba wątroby wywołana przetrwałym zakażeniem wirusem HCV.
W Polsce choruje ok. 750 tysięcy osób (głównie mężczyźni). Do zakażenia wirusem HCV dochodzi przede wszystkim poprzez krew (np. brudne igły), przy porodzie, rzadziej w czasie kontaktów seksualnych.

Wirus HCV wywołuje ostre zapalenia wątroby typu C, następnie może (ale nie musi) dojść do przejścia ostrego zapalenia w przewlekłe. Do czynników predysponujących do takiej zmiany należą:

  • zakażenie wynikłe z przetoczenia krwi
  • bezobjawowy przebieg ostrego okresu choroby
  • płeć męska
  • starszy wiek
  • zaburzenia odporności

Rozpoznanie

Podstawą do rozpoznania są badania serologiczne i wirusologiczne (przeciwciała i RNA wirusa).
Wykonuje się również badania enzymów wątrobowych, AlAT i AspAT (enzymy podwyższone, przy czym wartość AlAT wyższa od wartości AspAT), morfologię, badanie ogóle moczu z oceną białkomoczu. Należy zaznaczyć, ze u ok. 30% chorych wartości enzymów wątrobowych mogą być prawidłowe.

Ostateczne potwierdzenie uzyskuje się po

  • wykonaniu biopsji wątroby i oglądnięciu bioptatu pod mikroskopem. Stwierdza się tam zmiany martwiczo zapalne.
  • stwierdzeniu obecności RNA HCV we krwi powyżej 6 miesięcy

Objawy

Podobnie, jak w przewlekłym zapaleniu wątroby typu B - mogą w ogóle nie występować, lub może pojawić się jedynie uczucie zmęczenia, często również obniżony nastrój, ból mięśni, ból stawów, suchość błon śluzowych. Czasami stwierdza się nieznaczne powiększenie wątroby, żółtaczkę, ewentualnie powiększenie śledziony.
Dodatkowe objawy zależne są od ewentualnych powikłań.

Powikłania są z reguły bardzo poważne i często decydują o rokowaniu:

  • marskość wątroby - 5-20% chorych, w ciągu 20-25 lat
  • zapalenie tarczycy i autoimmunologiczne zapalenie wątroby, inne autoimmunologiczne choroby
  • rak wątrobowo komórkowy - 5% chorych

Leczenie

Bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i odpoczynek, podobnie, jak w ostrym zapaleniu.
Ze środków farmakologicznych się interferon i rybawirynę, po kwalifikacji specjalisty chorób zakaźnych.

Rokowanie

Zależne od powikłań.  W przypadku rozwinięcia się marskości wątroby, śmiertelność wynosi około 20% w ciągu 10 lat.

Ważna informacja

Uwaga!Artykuły futuramed.pl i forum.futuramed.pl służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu. Zamieszczone informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia, ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem.

Polecamy