Uchyłki jelita grubego

Definicja

Uchyłki (uchyłkowatość) jelita grubego to drobne zwykle uwypuklenia błony śluzowej jelita przez błonę mięśniową (błona śluzowa stanowi warstwę wewnętrzną ściany jelita a błona mięśniowa warstwę środkową). Są to tzw. uchyłki rzekome. Mogą mieć charakter nabyty lub wrodzony ( rzadkie przypadki). Uchyłki nabyte są obecne u co trzeciej osoby po 60 r.ż., najczęściej dotyczą esicy, rzadziej innych części jelita grubego.

Etipatogeneza

Uchyłki jelita grubego powstają w wyniku wzrostu ciśnienia wewnątrz jelit , co spowodowane jest nadmiernymi skurczami jelita grubego. Skurcze te powstają w wyniku niedoboru błonnika w diecie ( dieta ubogoresztkowa). Przy wzroście ciśnienia w jelicie błona śluzowa jest wypychana przez błonę mięśniową w miejscach, w których mięśnie przebijają naczynia krwionośne.

Objawy

W około 80% przypadków uchyłki jelita grubego nie dają objawów i wykrywane są przypadkowo podczas badań wykonywanych z innego powodu (tzw. uchyłkowatość okrężnicy).
Jeśli pojawiają się symptomy, są to:

 • ból brzucha, najczęściej w lewym dolnym kwadrancie
 • wzdęcie brzucha
 • zaparcie , czasem na przemian z biegunką
 • czasem objawy niedrożności jelit- zatrzymanie gazów i stolca, wzdęcie i bolesność całego brzucha

Przy obecności objawów mówimy o chorobie uchyłkowej jelita grubego.

Rozpoznanie

Do diagnostyki uchyłków jelita grubego służą głównie:

 • wlew kontrastowy doodbytniczy- badanie radiologiczne polegające na podaniu środka kontrastowego doodbytniczo i wykonaniu serii zdjęć w czasie wypełniania jelita przez kontrast. Ma wysoką czułość, nie można go wykonywać w trakcie ostrego zapalenia uchyłków
 • kolonoskopia- badanie endoskopowe polegające na oglądaniu wnętrza jelita z użyciem światłowodu, aparat zakładany jest doodbytniczo, badanie również przeciwwskazane w ostrym zapaleniu uchyłków
 • USG jamy brzusznej- w przypadku zapalenia uchyłków pomocne w wykrywaniu ropni
 • tomografia jamy brzusznej i miednicy mniejszej- badanie stosowane głównie w zapaleniach uchyłków, pozwala określić wielkość nacieku zapalnego i obecność ewentualnych ropni

Leczenie uchyłków jelita grubego

Objawowe uchyłki jelita grubego bez powikłań leczy się ambulatoryjnie.
Zalecane jest zwiększenie spożycia błonnika , stosując np. otręby, począwszy od 1-2 łyżek dziennie rano do 6 łyżek dziennie. Dodatkowo podaje się leki powodujące rozkurcz jelit- drotawerynę i bromek oksyfenonium doustnie 3x dziennie.

Powikłania

 • ostre zapalenie uchyłków jelita grubego- pojawia się u około 25% chorych z uchyłkami jelita. Początkowo dotyczy pojedynczego uchyłka, ale proces zapalny ulega szybkiemu rozszerzeniu. Pojawia się gorączka, mogą być obecne objawy ostrego brzucha ( obrona mięśniowa, twardy brzuch, objawy podrażnienia otrzewnej w badaniu palpacyjnym brzucha). Chory z ostrym zapaleniem uchyłków zwykle wymaga hospitalizacji
 • perforacja (przedziurawienie) jelita - leczenie operacyjne w trybie nagłym
 • niedrożność jelit -  próba leczenia zachowawczego lub leczenie operacyjne w trybie nagłym
 • ropień śródbrzuszny - leczenie operacyjne w trybie nagłym
 • krwawienie z uchyłka - zwykle ustępuje samoistnie, czasem wymaga tamowania drogą kolonoskopii lub leczenia operacyjnego.

Ważna informacja

Uwaga!Artykuły futuramed.pl i forum.futuramed.pl służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu. Zamieszczone informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia, ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem.

Polecamy