Rak jelita grubego

Epidemiologia

Rak jelita grubego (najczęściej rak okrężnicy i rak odbytnicy) zajmuje w Polsce drugie miejsce wśród przyczyn zgonów na nowotwory złośliwe. Średnio rocznie na raka jelita grubego zapada 15-25 na 100 000 osób, z czego częściej chorują mężczyźni.

Etiologia

Rozwojowi raka jelita grubego sprzyjają zmiany chorobowe pojawiające się w jelicie grubym: gruczolaki, polipy, czy zmiany zapalne. W wyniku zaburzeń genetycznych dochodzi do przekształcenia powyższych struktur w zmiany nowotworowe. Polipowatość jelita grubego jest chorobą dziedziczoną genetycznie, co może skutkować rodzinnym występowaniem raka jelita grubego.
Poza czynnikami genetycznymi na rozwój raka mają wpływ czynniki środowiskowe - przede wszystkim sposób odżywiania się (dieta bogatotłuszczowa, przewaga mięsa zwierzęcego).

Objawy

Wynikają z umiejscowienia guza:

  • krwawienie - nie zawsze widoczne, w części przypadków rozpoznaje się tzw. krew utajoną w kale, w momencie poszukiwania przyczyny niedokrwistości (która pojawia się przy przewlekłym, niezauważalnym krwawieniu)
  • zaparcia - wynikające z blokowanie mas kałowych przez guz oraz biegunki, w przypadku „przepuszczania" przez guz jedynie treści płynnych
  • ból brzucha

Badania

W badaniach laboratoryjnych często stwierdza się:

  • niedokrwistość (przyczyna powstawania opisana w rozdziale objawy)
  • podwyższony marker nowotworowy CEA (nieswoisty, czyli niezwiązany tylko z tym nowotworem)
  • obecność krwi utajonej w kale

Badania obrazowe:

  • kolonoskopia lub sigmoidoskopia - wprowadzenie kamery na końcu giętkiego przewodu, z możliwością pobrania wycinka w przypadku stwierdzenia zmiany w obrębie jelita grubego. Jest to najlepsze i podstawowe badanie , służące wykrywaniu raka jelita grubego
  • USG jamy brzusznej, TK jamy brzusznej - nieprzydatne przy wykrywaniu raka (badanie nie ocenia narządów rurowych), natomiast bardzo przydatne przy poszukiwaniu przerzutów raka jelita

Leczenie

Podstawową formą leczenia jest leczenie operacyjne. Polega na usunięciu guza i okolicznych węzłów chłonnych. Po wycięciu zmienionego kawałka jelita, z tak zwanym marginesem (czyli usuwa się dłuższy odcinek po obu stronach) w zależności od miejsca resekcji, albo łączy się ze sobą dwa pozostałe kawałki, albo wytwarza przetokę: wyprowadza końcówkę jelita (część biegnąca od jelita cienkiego) przez powłoki brzuszne, a kał zbierany jest do specjalnego worka  przyklejonego na brzuchu. Obecnie produkowane są zestawy, które pozwalają na szybkie, bezproblemowe wymiany worków stomijnych.

Uzupełnieniem operacji może być chemioterapia (podawanie „trucizny" hamującej wzrost guza, dożylnie) lub radioterapia (naświetlanie guza).

Rokowanie

Zależy przede wszystkim od stopnia zaawansowania nowotworu. Średnie 5-letnie przeżycie osiąga 25-45% chorych.

Ważna informacja

Uwaga!Artykuły futuramed.pl i forum.futuramed.pl służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu. Zamieszczone informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia, ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem.

Polecamy