Alergia na jad owada

Alergią na jad owada nazywamy nadwrażliwość na jad, która po użądleniu wywołuje większe niż tylko miejscowe objawy. Reakcje w miejscu użądlenia występuja u większości ludzi i nie jest to objaw alergii. Do symptomów alergii należą natomiast duże reakcje miejscowe oraz reakcje uogólnione, do wstrząsu anafilaktycznego włącznie. Swoiste przeciwciała przeciw jadom posiada do 30% populacji, natomiast objawy alergii rozwija tylko niewielki procent z nich.

Jad wywołujący alergię to głównie jad owadów błonkoskrzydłych: pszczoły miodnej, trzmiela, osy i szerszenia. Pszczoła i trzmiel żądlą zwykle jedynie w obronie własnej ( pszczoła również w obronie ula). Osy mogą żądlić bez wyraźnego powodu, szerszenie atakują zazwyczaj w obronie gniazda.

Pszczoły i trzmiele mogą żądlić do późnej jesieni lub przy ciepłej zimie. Pszczoła jako jedyna pozostawia żądło w miejscu ataku. Alergeny, na które odpowiada ludzki organizm, to białka będące składnikami jadu ( m.in. fosfolipaza A, hialuronidaza).

Reakcje po użądleniu:

  • miejscowa niealergiczna - ból, zaczerwienienie, obrzęk o niewielkim nasileniu w miejscu użądlenia. Ustępuje po kilku godzinach do kilku dni
  • miejscowa duża- duży obrzęk ( średnica powyżej 10 cm), utrzymujący się powyżej doby, może pojawić się gorączka, dreszcze, osłabienie
  • uogólniona toksyczna - pojawia się po użądleniu przez wiele owadów jednoczasowo. Może dojść do rozpadu mięśni, uszkodzenia mięśnia serca, uszkodzenia wątroby, nerek, niszczenia krwinek czerwonych i płytek krwi, zespołu rozsianego wykrzepiania śródnaczyniowego. U dorosłego bez alergii do śmierci może dojść po użądleniu przez 200 owadów.
  • Uogólniona anafilaktyczna - zwykle pojawia się już w ciagu pierwszych minut po użądleniu- od pokrzywki, skurczu oskrzeli, obrzęku gardła i krtani po objawy wstrząsu anafilaktycznego ( spadek ciśnienia tętniczego, przyspieszenie pracy serca, utrata przytomności, wreszcie zatrzymanie krążenia)- stan zagrożenia życia

Postępowanie po użądleniu

Zaraz po użądleniu należy:

  • usunąć żądło !
  • zastosować zimny okład lub okład ze środkiem przeciwobrzękowym
  • przy dużej reakcji miejscowej podać doustnie  lek przeciwhistaminowy lub steryd miejscowo
  • w uogólnionej reakcji anafilaktycznej należy ocenić oddychanie i krążenie oraz stan świadomości użądlonego, ułożyć chorego na plecach z uniesionymi nogami, wezwać pogotowie ratunkowe

W pomocy przedszpitalnej ( zespół pogotowia) przy duszności, obrzęku gardła i krtani lub wstrząsie anafilaktycznym stosuje się adrenalinę domięśniowo (0,5 mg w jednorazowym wstrzyknięciu) w przednią powierzchnię uda, podaje się tlen i płyny dożylnie. Czasem konieczne są jeszcze leki rozkurczające oskrzela. Dalsze leczenie i obserwację prowadzi się w szpitalu.

Zapobieganie

Obejmuje unikanie kontaktu z owadem, na którego jad jest się uczulonym, odczulanie, przewlekłe stosowanie leku antyhistaminowego w okresie aktywności owadów lub stosowanie tego leku doraźnie po użądleniu ( dodatkowo można wówczas przyjąć również steryd doustnie). Osoby, u których miała miejsce uogólniona reakcja anafilaktyczna powinny nosić przy sobie ampułkostrzykawkę z adrenaliną do użycia w razie użądlenia. Warto również umieścić kartkę z informacja o alergii na jad owadów w portfelu lub przy dokumentach.

Ważna informacja

Uwaga!Artykuły futuramed.pl i forum.futuramed.pl służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu. Zamieszczone informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia, ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem.

Polecamy