Rak przełyku

Występowanie

Rak przełyku rozpoznawany jest w Polsce u około 1300 osób rocznie, z czego większość stanowią mężczyźni (do 80%). Pojawia się głównie po 40 r.ż., w 90% jest to rak płaskonabłonkowy, pozostałe przypadki to głównie gruczolakorak.

Patogeneza

Rak przełyku rozwija się przez co najmniej kilka lat. Najpierw dochodzi do przerostu (hiperplazji) komórek nabłonka wyścielającego przełyk, potem pojawiają się nieprawidłowości jego budowy (dysplazja), wreszcie powstaje ognisko wczesnego raka.

Czynniki ryzyka

Do czynników zwiększających ryzyko rozwoju raka przełyku należą:

 • palenie papierosów
 • nadużywanie alkoholu
 • powtarzające się picie bardzo gorących napojów
 • refluks żołądkowo- przełykowy (zarzucanie treści z żołądka do przełyku)
 • otyłość
 • rak okolicy głowy i szyi w przeszłości
 • stan po radioterapii śródpiersia
 • niski status społeczny

Do tzw stanów przedrakowych, w których ryzyko rozwoju raka jest wielokrotnie większe niż przy zdrowym przełyku, należą:

 • przełyk Barreta (obecność w przełyku nabłonka charakterystycznego dla żołądka)
 • achalazja (znaczne poszerzenie przełyku w wyniku upośledzenia rozkurczy jego dolnego zwieracza, co utrudnia przedostawanie się treści pokarmowej z przełyku do żołądka)
 • oparzenie przełyku substancją żrącą
 • zespół Plummera i Vinsona (anemia z niedoboru żelaza, zaburzenia połykania, skurcz mięśni przełyku)

Objawy raka przełyku

Rak przełyku długo nie daje objawów, dlatego w chwili rozpoznania jest już zwykle znacznie zaawansowany. Dolegliwości pojawiają się zwykle wtedy, gdy światło przełyku jest znacznie zwężone przez nowotwór lub rozległy naciek w ścianie przełyku powoduje zaburzenia połykania. Są to:

 • utrudnienie połykania pokarmów najpierw stałych, potem płynnych
 • ból przy przełykaniu, ból za mostkiem
 • postępujący spadek masy ciała
 • chrypka i kaszel (rzadziej)

Rozpoznanie raka przełyku

Podstawą rozpoznania jest gastroezofagoskopia (gastroskopia) z obraniem wycinków z guza i badaniem histopatologicznym ( ocena barwionych komórek wycinków od mikroskopem). Aby określić stopień zaawansowania nowotworu, trzeba wykonać tomografię klatki piersiowej i jamy brzusznej, ewentualnie bronchoskopię i USG przezprzełykowe.

Leczenie

Metoda leczenia raka przełyku zależy od jego zaawansowania oraz od schorzeń współistniejących u danego chorego. Pełne skojarzone leczenie, tzn. operacja z chemioterapią i radioterapią w różnej kolejności (leczenie radykalne, mające w zamierzeniu wyleczyć chorego), możliwe jest u pacjentów bez przerzutów nowotworu i bez istotnych chorób współistniejących.

W przypadku, gdy przeprowadzenie radykalnego leczenia nie jest możliwe, stosowane są metody paliatywne, mające na celu poprawienie komfortu życia chorego (ale nie jego wyleczenie). Głównie dotyczy to zapewnienia drożności przełyku i zmniejszenia zaburzeń połykania. W tym celu niszczy się masę guza endoskopowo ( z użyciem gastroskopii) za pomocą lasera, koagulacji argonowej lub elektrycznej, w niektórych przypadkach jedynym wyjściem jest założenie protezy do przełyku. Istnieją również paliatywne schematy chemioterapii i radioterapii.

W przypadkach, gdy przywrócenie drożności przełyku nie jest możliwe, wykonuje się gastrostomię - otwór w ścianie żołądka, przez który wystawia się cewnik wystający przez skórę, służący do podawania pokarmu płynnego lub papkowatego.

Rokowanie

Ze względu na późne zwykle rozpoznanie choroby, chorzy przeżywają najczęściej kilka miesięcy od czasu postawienia diagnozy. 5 lat przezywa jedynie 5-10% pacjentów.

Ważna informacja

Uwaga!Artykuły futuramed.pl i forum.futuramed.pl służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu. Zamieszczone informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia, ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem.

Polecamy