Zapalenie błony śluzowej żołądka

Definicja

Zapalenie żołądka to wszystkie stany, w których na skutek działania różnych czynników dochodzi do uszkodzenia błony śluzowej żołądka.

Podział

Zapalenia żołądka dzieli się według kryteriów Sydney, w których bierze się pod uwagę czynnik wywołujący zapalenie oraz obraz błony śluzowej żołądka pod mikroskopem ( badanie histo-patologiczne).

Zapalenie żołądka może mieć charakter ostry lub przewlekły.

Ostre zapalenia żołądka to:

 • zapalenie nadżerkowe ( krwotoczne)
 • zapalenie wywołane przez Helicobacter pylori
 • zapalenie ropne ( bardzo rzadkie, zwykle śmiertelne)

Do zapaleń przewlekłych należą:

 • zapalenie wywoływane przez Helicobacter pylori
 • autoimmunologiczne zapalenie zanikowe (niedobór witaminy B 12)
 • inne zapalenia zanikowe

Istnieją również rzadsze rodzaje zapaleń żołądka, do których należą:

 • eozynofilowe zapalenie żołądka
 • zapalenie żołądka po radioterapii
 • zapalenie chemiczne ( po spożyciu trucizn, środków żrących)
 • zapalenie bakteryjne
 • zapalenie ziarniniakowe - m.in. w chorobie Leśniowskiego- Crohna ( choroba zapalna przewodu pokarmowego), sarkoidozie

Objawy zapalenia żołądka

Ostre zapalenie żołądka objawia się:

 • bólem lub dyskomfortem w nadbrzuszu środkowym ( głównie okolica poniżej mostka)
 • nudnościami, wymiotami
 • czasem krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego- w przypadku masywnego krwawienia pojawiają się wymioty świeżą krwią ( zazwyczaj krwawiący wrzód, powstały w przebiegu zapalenia), w krwawieniu o mniejszym nasileniu wymioty fusowate (przypominają fusy od kawy), czarne jak smoła stolce - KONIECZNY PILNY KONTAKT Z LEKARZEM !!!
 • ze względu na dolegliwości chory zwykle mniej je, może dojść do spadku masy ciała

Rozpoznanie

badaniem , które pozwala obejrzeć błonę śluzową żołądka a także pobrać wycinki tej błony do badania histo-patologicznego, jest gastroskopia. Wykonywana jest na czczo, w większości przypadków jedynie w znieczuleniu miejscowym gardła. Pozwala uwidocznić obrzęk, przekrwienie błony śluzowej, ewentualne nadżerki i owrzodzenia czy też cechy zaniku. Z części przedodźwiernikowej żołądka ( odźwiernik oddziela żołądek od pierwszego odcinka jelita, zwanego dwunastnicą) pobiera się wycinek do badania w kierunku obecności bakterii Helicobacter pylori.

Leczenie zapalenia żołądka

Leczenie zapalenia żołądka zależy od czynnika wywołującego stan zapalny. W przypadku zakażenia  Helicobacter pylori, stosuje się leczenie eradykacyjne ( dwa antybiotyki oraz lek blokujący pompę protonową- zmniejsza ilość wytwarzanego w żołądku kwasu). W zapaleniu krwotocznym stosuje się bloker pompy protonowej, przy masywnych krwawieniach konieczne bywa tamowanie krwotoku droga gastroskopii lub nawet leczenie operacyjne. W autoimmunologicznym zapaleniu zanikowym podaje się witaminę B 12.

Zaleca się również unikanie spozywania wszelkich pokarmów drażniących - ostrych przypraw, alkoholi, pieczonego jedzenia itp.

Ważna informacja

Uwaga!Artykuły futuramed.pl i forum.futuramed.pl służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu. Zamieszczone informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia, ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem.

Polecamy