Świńska grypa AH1N1

"Świńska" grypa to zakażenie dróg oddechowych wirusem grypy typu A u rodziny świniowatych, w tym świni domowej. Zachorowania wśród zwierząt zdarzają się często, rzadko jednak prowadzą do śmierci.

"Świńską" grypą nazywamy również chorobę wywoływaną przez nowy szczep wirusa A H1N1v  u ludzi ( nie jest to nazwa poprawna), której przypadki stwierdzane były w 2009 i 2010 roku u ludzi. Wirus ten przenosi się nie tylko ze świń na człowieka, ale również pomiędzy ludźmi i z ludzi na zwierzęta. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową w kontakcie z chorym. Osoba chora jest zakaźna już na dzień przed wystąpieniem objawów grypy, rozsiewa wirusa jeszcze przez 3-5 dni po zachorowaniu. Okres wylęgania choroby trwa do 7 dni, zwykle 2 dni.

Istnieje wiele wirusów A H1N1, obok wirusa świńskiej grypy należą tu m.in. wirusy grypy sezonowej. Nowy wirus grypy posiada fragmenty wirusa grypy „zwykłej", ptasiej i świńskiej, dla odróżnienia do oznaczenia wirusa dodaje się literkę v (variant). Jest to wirus o dużej zdolności do mutacji, penetruje głębiej do dróg oddechowych niż wirus grypy sezonowej.
Inną nazwą nowej grypy jest grypa meksykańska.
11 czerwca 2009 ogłoszono pandemię grypy A H1N1v, którą odwołano w sierpniu 2010.

Objawy świńskiej grypy

Objawy świńskiej grypy nie różnią się od objawów grypy sezonowej. Są to:

 • gorączka
 • dreszcze
 • uczucie rozbicia
 • bóle mięśni, bóle kości i stawów
 • bóle głowy
 • bóle garda
 • kaszel
 • katar
 • bóle ucha
 • mogą pojawić się wymioty i biegunka
 • czasem pojawiają się zasłabnięcia, zaburzenia orientacji

W większości przypadków przebieg grypy świńskiej jest łagodny lub średnio ciężki.

Leczenie świńskiej grypy

Większość przypadków grypy świńskiej, tak jak i grypy sezonowe, ulega samowyleczeniu. W terapii grypy można stosować następujące leki przeciwwirusowe:

 • inhibiory neuraminidazy- oseltamiwir, zanamiwir (obserwuje się już oporność na oseltamiwir w niektórych krajach- Japonia, Hiszpania)
 • leki wpływające na białko M- rymantadina

O zastosowaniu powyższych leków zawsze powinien decydować lekarz.

Szczepionka przeciw świńskiej grypie nie jest jeszcze dopracowana, jej efektywności jeszcze nie określono. Dopuszczona jest do użytku w sytuacjach szczególnego zagrożenia.

Powikłania grypy

 • zapalenie płuc- grypowe lub nadkażenie bakteryjne, najcięższa postać to ostry zespół niewydolności oddechowej (ARDS)
 • angina -zakażenie paciorkowcowe migdałków podniebiennych
 • zaostrzenie choroby przewlekłej istniejącej u chorego na grypę
 • zapalnie opon mózgowo- rdzeniowych i mózgu
 • zapalenie rdzenia kręgowego
 • zespół Guillaina i Barrego
 • zapalenie mięśni, w ciężkich przypadkach z ich rozpadem
 • zapalenie mięśnia serca
 • sepsa
 • zespół Reya- rzadko u dzieci przy przyjmowaniu kwasu acetylosalicylowego (aspiryny)

Powikłaniami choroby zagrożone są w szczególności dzieci poniżej 2 r.ż i dorośli powyżej 65 r.ż, kobiety w ciąży, osoby bardzo otyłe, osoby chorujące przewlekle

Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla osób wyjeżdżających zagranicę w sezonie grypowym:

 • stosowanie się do zaleceń służby zdrowia danego kraju
 • unikanie kontaktu z osobami, prezentującymi objawy grypy
 • pozostawanie w domu w przypadku pojawienia się objawów grypopodobnych' unikanie kontaktu z ludźmi zdrowymi ( rozprzestrzenianie zakażenia)
 • zakrywanie ust i nosa przy kaszlu i kichaniu, używanie jednorazowych chusteczek higienicznych
 • częste mycie rąk
 • unikanie dotykania rękami oczu, nosa i ust
 • niezwłoczny kontakt z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów grypy po powrocie z zagranicy

Ważna informacja

Uwaga!Artykuły futuramed.pl i forum.futuramed.pl służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu. Zamieszczone informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia, ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem.

Polecamy