Fibromialgia

Fibromialgia to zespól bólowy układu mięśniowo- stawowego, z uogólnionymi bólami mięśni i stawów i występowaniem charakterystycznie rozmieszczonych punktów szczególnie wrażliwych i bolesnych przy ucisku. Objawy fibromialgii ma według szacunków około 4% populacji, schorzenie to 8 razy częściej dotyczy kobiet, zwykle w wieku 35-55 lat.

Przyczyna choroby nie jest znana. Wiadomo, że sen osób chorych na fibromialgię jest zaburzony (głównie w zakresie 4 fazy snu, tzw. NREM), istnieją również nieprawidłowości stężeń neurohormonów i neroprzekaźników, co zaburza przekazywanie bodźców bólowych. U wielu chorych obserwuje się objawy depresji czy zaburzenia lękowe.

Objawy

 • uogólniony, przewlekły ból mięśni i stawów utrzymujący się przez co najmniej 3 miesiące
 • bolesność w typowych punktach (tzw. punkty spustowe):
  • potylica przy przyczepie mięśnia podpotylicznego  obustronnie
  • dolna część kręgosłupa szyjnego, obustronnie od przodu w przestrzeniach między wyrostkami poprzecznymi kręgów szyjnych 5-7
  • górny brzeg mięśnia czworobocznego, połowa długości obustronnie
  • przyśrodkowy brzeg łopatki, okolica przyczepu mięśnia nadgrzebieniowego obustronnie
  • granica chrząstki i kości drugiego żebra obustronnie
  • 2 cm poniżej nadkłykcia bocznego kości ramiennej obustronnie
  • pośladek- górna zewnętrzna ćwierć obustronnie
  • tylna powierzchnia uda, okolica wyniosłości krętarza większego kości udowej
  • okolica kłykcia przyśrodkowego kości udowej (nieco ponad stawem kolanowym)
 • zaburzony sen
 • uczucie zmęczenia
 • zaburzenia koncentracji i pamięci
 • lęk, depresja

Rozpoznanie

Fibromialgię rozpoznaje się na podstawie kryteriów Amerykańskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Są to:

 • uogólnione bóle mięśniowo- stawowe utrzymujące się przez co najmniej 3 miesiące
 • bolesność przynajmniej 11 z 18 punktów spustowych (patrz wyżej)
 • w przebiegu fibromialgii nie dochodzi do wzrostu OB i stężenia CRP (bialko C-reaktywne, jego stężenie rośnie głównie w stanach zapalnych)

Leczenie

Bardzo istotna role w leczeniu fibromialgii odgrywają metody niefarmakologiczne. Stosuje się regularne ćwiczenia fizyczne (indywidualnie dobierany program), krioterapię, masaże lecznicze, hydroterapię, leczenie uzdrowiskowe, psychoterapię. W terapii farmakologicznej podaje się leki przeciwbólowe (paracetamol, tramadol i inne), leki przeciwdepresyjne( fluoksetyna, amitryptylina) oraz inne, np. pregabalinę, stosowana również w zaburzeniach lękowych i bólu neuropatycznym.

Rokowanie

Tylko co czwarty chory uzyskuje ustąpienie objawów choroby dzięki leczeniu. Część pacjentów długotrwale nie jest w stanie wykonywać pracy.

Ważna informacja

Uwaga!Artykuły futuramed.pl i forum.futuramed.pl służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu. Zamieszczone informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia, ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem.

Polecamy