Choroba Stilla

Choroba Stilla to układowa postać młodzieńczego zapalenia stawów ze współistniejącymi - gorączką, osutką, powiększeniem węzłów chłonnych i śledziony oraz zapaleniem wielu narządów.

Przyczyna. Epidemiologia.

Przyczyny występowania choroby Stila nie są znane. Być może wpływ mają wirusy (świnki, różyczki, EBV).  Na chorobę Stilla choruje średnio 1 osoba na 200 000.

Objawy

 • Bóle stawów - najczęściej kolanowych i nadgarstkowych
 • Gorączka  - z reguły > 39stC, okresowo spadająca do wartości prawidłowych
 • Ból gardła - często jako pierwszy objaw choroby
 • Osutka plamista lub plamisto-grudkowa , często występująca podczas kolejnego rzutu gorączki. Najczęściej na tułowiu kończynach (blisko tułowia)
 • Ból mięśni

Rzadziej:

 • wypadanie włosów
 • utrata masy ciała
 • powiększenie węzłów chłonnych (węzły są bolesne)
 • powiększenie śledziony
 • powiększenie wątroby
 • inne

Choroba Stilla najczęściej rozpoczyna się przed 16 r.ż. Może ustępować samoistnie i powracać w kolejnych latach, lub może trwać bez przerwy. W przypadku trwania rzutu ponad 2 miesięcy mówi się o postaci przewlekłej choroby Stilla. Podstawowym powikłaniem choroby przewlekłej jest uszkodzenie stawów.

Badania

Badania krwi:

 • wzrost poziomu OB
 • wzrost poziomu CRP
 • leukocytoza - wzrost poziomu leukocytów
 • niedokrwistość
 • hipoalbuminemia - spadek poziomu albumin (białka)
 • wysokie stężenia ferrytyny (charakterystyczne akurat dla tej choroby reumatycznej) , ferrytyna jest elementem odpowiedzialnym za gospodarkę żelazową, zwykle oznaczana jest przy diagnostyce niedokrwistości
 • zwiększenie aktywności aminotransferaz (Aspat/GOT, Alat/GPT)  i LDH w surowicy

Badania RTG stawów

 • zanik kostny okołostawowy, zwężenie szpar stawowych, powstawanie „bloków kostnych"

Jako, że istnieje dużo objawów i dużo wyników mogących wskazywać na chorobę Stilla, przyjęto kryteria, które mogą wskazywać na obecność choroby Stilla. Ustalono kryteria duże, kryteria małe oraz kryteria wykluczające. Spełnienie >= 5 kyteriów, w tym >=3 kryteriów dużych daje prawo do rozpoznania choroby Stilla.

Kryteria duże:

 • gorączka >=39stC utrzymujaca się >= 1 tydzień
 • ból stawów utrzymujący się >= 2 tygodnie
 • osutka
 • leukocytoza >= 10 000, neutrofile > 80%

Kryteria małe:

 • ból gardła
 • powiększenie węzłów chłonnych
 • zwiększenie aktywności aminotransferaz lub LDH (dehydrogenazy mleczanowej) w surowicy
 • ujemne wyniki oznaczenia czynnika reumatoidalnego IgM i przeciwciał przeciwjądrowych metodą immunofluorescencji - czyli wykluczenie innych chorób reumatycznych

Kryteria wykluczające:

 • zakażenia, w tym posocznica, mononukleoza zakaźna
 • nowotwory
 • inne choroby reumatyczne

Leczenie

Nie ma leczenia przyczynowego, ponieważ nie jest znana przyczyna choroby. Stosuje się jedynie leczenie objawowe: 

 • niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - podstawowy sposób leczenia choroby w czasie jej zaostrzenia
 • glikokortykosteroidy
 • metotreksat - w przypadku choroby przewlekłej

Ważna informacja

Uwaga!Artykuły futuramed.pl i forum.futuramed.pl służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu. Zamieszczone informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia, ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem.

Polecamy