Zapalenie ucha wewnętrznego

Ucho wewnętrzne składa się z błędnika kostnego i błoniastego. W obrębie błędnika znajduje się narząd przedsionkowy odpowiedzialny za równowagę oraz ślimak , będący miejscem odbierania dźwięku. Obie te struktury ulegają uszkodzeniu w przebiegu procesu zapalnego.

Zapalenie ucha wewnętrznego jest najczęściej powikłaniem przewlekłego ropnego zapalenia ucha środkowego, na skutek szerzenia się procesu zapalnego drogą wstępującą. Rzadziej dochodzi do niego wskutek przeniesienia drobnoustrojów drogą krwi w czasie ostrego zapalenia ucha środkowego lub też drogą zstępującą w ropnym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych.

Podział

Zapalenie ucha wewnętrznego może mieć charakter:

  • surowiczy
  • ropny
  • krwotoczny
  • martwiczy

Wyróżnia się dwie postacie zapalenia- ograniczone i rozlane. Przyczyną ograniczonego zapalenia jest zazwyczaj obecność perlaka (małego guza zapalnego) w uchu środkowym. Zapalenie rozlane rozwija się jako powikłanie chorób zakaźnych lub po operacjach na uchu środkowym.

Objawy zapalenie ucha wewnętrznego

Ograniczone zapalenie błędnika dotyczy najczęściej torebki kostnej kanału półkolistego bocznego. Jego objawami są:

  • nagły napad zawrotów głowy
  • oczopląs samoistny
  • nudności i wymioty
  • narastające zaburzenia słuchu
  • szum w uchu

Rozlane zapalenie błędnika objawia się podobnie, zawroty głowy i wymioty są bardziej nasilone, chory kładzie się na chorym uchu, znacznie poważniejsze jest upośledzenie słuchu, do głuchoty włącznie. Może pojawić się niedowład nerwu twarzowego ( wygładzenie czoła, opadnięcie powieki górnej i dolnej, łzawienie oka, opadnięcie kąta ust po stronie chorego ucha, utrata możliwości gwizdania, cmokania). Samopoczucie chorego jest zwykle bardzo złe, jest blady, mogą pojawić się zaburzenia pracy serca (reakcja autonomicznego układu nerwowego). Zarówno upośledzenie słuchu, jak i niedowład nerwu twarzowego mogą być nieodwracalne.

Rozpoznanie

Przy obecności wymienionych powyżej objawów należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza! Chory musi być zbadany przez otolaryngologa, najczęściej w trybie pilnym, w ramach tzw. ostrego dyżuru laryngologicznego.

Leczenie

W przypadku ograniczonego zapalenia ucha wewnętrznego leczeniem z wyboru jest zabieg operacyjny, ponieważ zwykle jego przyczyną jest perlak ucha środkowego. Dodatkowo stosuje się antybiotyki, leki przeciw zawrotom głowy ( tietylperazyna, betahistyna), czasem leki uspokajające.

Z kolei w leczeniu rozlanego zapalenia błędnika główną rolę pełni antybiotykoterapia oraz leczenie choroby, której powikłaniem jest zapalenie ucha wewnętrznego.

W części przypadków leczenie musi być prowadzone w oddziale laryngologii.

Ważna informacja

Uwaga!Artykuły futuramed.pl i forum.futuramed.pl służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu. Zamieszczone informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia, ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem.

Polecamy