Cytologia

Co to jest Cytologia

Badanie polega na zrobieniu wymazu z szyjki macicy.Celem badania cytologicznego rozmazów z części pochwowej szyjki macicy jest ocena- czy złuszczające się komórki są prawidłowe czy patologiczne, np. nowotworowe pochodzące z szyjki, a niejednokrotnie i z jamy macicy już w bardzo wczesnym stadium - czyli na samym początku rozwoju ewentualnej choroby nowotworowej.

Przygotowanie do cytologii 

Na 3-4 dni przed badaniem nie należy stosować leków dopochwowych ani irygacji, trzeba również powstrzymać się od współżycia. Najlepiej przyjść w pierwszej połowie cyklu, ale nie tuż po zakończeniu miesiączki.

Opis badania cytologicznego wg Papanicolau

Grupa I - w rozmazie stwierdza się

  • prawidłowe komórki
  • ewentualnie pojedyncze komórki zapalne.

Grupa II - w rozmazie opisywane są:

  • komórki stwierdzane w grupie I-szej
  • liczne komórki zapalne,
  • komórki nabłonkowe wykazujące zmiany zwyrodnieniowe oraz komórki pochodzące z procesów regeneracyjnych.

Wskazane jest leczenie przeciwzapalne i powtórzenie badania. W grupie II-giej nie stwierdza się komórek dysplastycznych (czyli o zmienionej budowie, mogących przekształcić się w nowotworowe) czy nowotworowych. Grupa II-ga bardzo często występuje u pacjentek z nadżerką.

Grupa III - W rozmazie widać komórki z cechami dysplazji, czyli zmian budowy, które mogą prowadzić do przekształcenia w komórkę nowotworową. Jeżeli cytolog opisuje, że zmiany dysplastyczne są małego stopnia, można spróbować wdrożyć leczenie przeciwzapalne. Dalsze postępowanie diagnostyczne (np. pobranie wycinków z szyjki macicy) i lecznicze (np. elektrokonizacja szyjki) wdraża się wówczas, gdy zmiany utrzymują się przez kilka miesięcy mimo zastosowanego leczenia. Wskazana jest okresowa kontrola cytologiczna.

Grupa IV - w rozmazie stwierdza się komórki o cechach raka płaskonabłonkowego przedinwazyjnego - nienaciekającego okolicznych tkanek

Grupa V - w rozmazie stwierdza się komórki nowotworowe odpowiadające rakowi płaskonabłonkowemu naciekającemu szyjki macicy lub innemu nowotworowi złośliwemu szyjki lub trzonu macicy.

W przypadku grupy IV i V wskazane jest pobranie wycinka do badania histopatologicznego.

W badaniu cytologicznym można rozpoznać nie tylko komórki nowotworowe, ale także inne zmiany, na przykład obecność bakterii, grzybów, czy pierwotniaków oraz zmiany charakterystyczne dla infekcji wirusowej.

Aktualnie powinno się stosować klasyfikację wg systemu Bethesda (opis dużo dokładniejszy), aczkolwiek z powodu rozpowszechnienia i prostoty system Papanicolau nie wyszedł do końca z użycia. W ciągu najbliższych kilku lat konieczne będzie, zgodnie z zaleceniami UE,  przejście

Ważna informacja

Uwaga!Artykuły futuramed.pl i forum.futuramed.pl służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu. Zamieszczone informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia, ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem.

Polecamy