Mocznik Kreatynina

Do podstawowych badań laboratoryjnych, oceniających funkcję nerek, należy pomiar stężenia kreatyniny i mocznika w surowicy.

Kreatynina 

Kreatynina produkowana jest w mięśniach, jej wytwarzanie rośnie przy dużym wysiłku fizycznym, przy diecie bogatej w mięso, a stężenie jest utrzymywane w granicach normy (0,7- 1,5 mg/dl) dzięki pracy nerek. Badanie stężenia kreatyniny służy więc ocenie funkcji nerek. Poziom kreatyniny rośnie wraz z pogarszaniem się funkcji nerek.

Stężenie mocznika w surowicy

Pomocniczo oznacza się również stężenie mocznika w surowicy (norma 15-40 m/dl), jest to jednak mniej pewny wskaźnik. Na jego poziom we krwi mają wpływ: dieta bogata w białko, odwodnienie, niektóre leki, duże dawki witaminy C.

Upośledzenie pracy nerek, manifestujące się wzrostem poziomu kreatyniny w surowicy, może być wynikiem odwodnienia, zakażenia układu moczowego, kłębuszkowego lub śródmiąższowego zapalenia nerek lub utrudnienia odpływu moczu i jego zastoju w obrębie nerki. U osób starszych, o małej masie mięśni, stężenie kreatyniny może pozostawać niskie mimo pogorszenia funkcji nerek.

Ważna informacja

Uwaga!Artykuły futuramed.pl i forum.futuramed.pl służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu. Zamieszczone informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia, ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem.

Polecamy