CRP

Białko C-reakywne, CRP jest jednym z z tzw. białek ostrej fazy, czyli białek produkowanych przez wątrobę, które pojawiają się we krwi w znacznie wyższych niż normalnie stężeniach w odpowiedzi na zakażenie,  niezakaźne stany zapalne, procesy martwicze, nowotwory. CRP , poza wątrobą, powstaje także w ścianach tętnic, zwłaszcza przy obecności miażdżycy. Zbudowane jest z pięciu podjednostek białkowych.

Stężenie CRP oznacza się w surowicy lub osoczu krwi. Wykorzystuje się metody immunochemiczne, wynik jest gotowy po kilkunastu minutach do godziny.

Za normę przyjmuje się stężenie CRP poniżej 5 mg/l (chyba, że laboratorium podaje inaczej), ale zwykle dopiero przy stężeniu powyżej 10 mg/l podejrzewamy reakcję ostrej fazy (czyli jakiś proces zapalny w organizmie).

W ostrym procesie zapalnym CRP wzrasta bardzo szybko, w ciągu doby jego stężanie może się podnieść nawet tysiąc razy. Stężenie pomiędzy 5 a 10 mg/dl jest wyrazem tlącego się procesu zapalnego o niewielkim nasileniu, zwykle dotyczy to osób z miażdżycą.

Przydatność badania

Stężenie CRP wzrasta w odpowiedzi na proces zapalny o bardzo różnych przyczynach. Do znacznego wzrostu CRP dochodzi w:

 • zakażeniach ( bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty)- najwyższe stężenia CRP spotyka się w zakażeniach bakteriami Gram ujemnymi, zwłaszcza w przebiegu sepsy. Najniższe stężenia CRP generują infekcje wirusowe (zazwyczaj poniżej 50 mg/l)
 • chorobach układowych tkanki łącznej ( m.in. RZS, toczeń układowy)
 • zapaleniach jelit, trzustki
 • zawale mięśnia serca
 • nowotworach

Do nieznacznego wzrostu dochodzi u:

 • osób palących tytoń
 • osób w wieku podeszłym
 • osób otyłych
 • osób z zaburzeniami gospodarki lipidowej (tłuszczowej)
 • chorujących na cukrzycę lub/i nadciśnienie tętnicze
 • kobiet stosujących hormonalną terapię zastępczą

CRP służy głównie do diagnostyki zakażeń i zapaleń, a także monitorowania ich leczenia. Używa się go również w ocenie rokowania w nowotworach układu krwiotwórczego ( białaczki, chłoniaki).

Ważna informacja

Uwaga!Artykuły futuramed.pl i forum.futuramed.pl służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu. Zamieszczone informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia, ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem.

Polecamy