Glikemia

Glikemia (poziom cukru we krwi, glukoza)

Jednym z podstawowych badań krwi jest pomiar stężenia glukozy (glikemii) w surowicy krwi żylnej na czczo. Badanie to ma najczęściej na celu wykrycie podwyższonego poziomu glukozy, nasuwającego podejrzenie cukrzycy i wymagającego dalszych badań.

Norma dla glikemii z krwi żylnej wynosi 70 - 100 mg/dl, 4,0 - 5,5 mmol/l).
Jeżeli wynik badania mieści się w granicach od 100 do 125 mg/dl, jest to nieprawidłowa glikemia na czczo, co jest wskazaniem do wykonania doustnego testu obciążenia glukozą, pozwalającego rozpoznać upośledzoną tolerancję glukozy lub cukrzycę.

Jeżeli stężenie glukozy na czczo przekroczy w dwukrotnym badaniu 126 mg/dl (7,0 mmol/l) rozpoznajemy cukrzycę, podobnie, jeśli w pomiarze przygodnym ( niezależnym od posiłku) otrzymamy wynik powyżej 200 mg/dl (11,1 mmol/l) z towarzyszącymi typowymi dla cukrzycy objawami.

W celu monitorowania choroby u cukrzyków stosuje się pomiary glikemii wykonywane z krwi włośniczkowej (kropla krwi z palca) za pomocą glukometru. Stężenie glukozy na czczo jest w takim teście o 10-15% niższe niż w krwi żylnej. Pomiarów dokonuje się kilka razy dziennie np. rano na czczo i 2 godziny po 3 głównych posiłkach.

Do oceny wyrównania metabolicznego cukrzycy służy pomiar stężenia hemoglobiny glikowanej (HbA1c, wartości docelowe < 6,1%), odzwierciedlającej poziomy glikemii w ciągu poprzedzających 3 miesięcy.

Ważna informacja

Uwaga!Artykuły futuramed.pl i forum.futuramed.pl służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu. Zamieszczone informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia, ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem.

Polecamy