Skręcenie distorsio

Skręcenie (distorsio) powstaje w wyniku urazu stawu w sytuacji, gdy ruch w tym stawie jest nadmierny, przekracza fizjologiczny zakres, np. przy wykręceniu stopy po nieprawidłowym stąpnięciu,  skręceniu kolana czy nadgarstka w czasie upadku. W wyniku skręcenia dochodzi do naciągnięcia więzadeł, torebki stawowej oraz uszkodzenia chrząstki stawu.

Ryzyko skręcenia jest większe gdy:

 • dany staw uległ już skręceniu w przeszłości - więzadła okolicy stawu są wówczas rozluźnione
 • przy biegach, skokach, uprawianiu sportów, zwłaszcza w źle dobranym obuwiu i bez wczesniejszej rozgrzewki

Podział skręceń

Ze względu na nasilenie i zakres uraz wyróżnia się cztery stopnie skręcenia:

 1. naciągnięcie więzadeł i uszkodzenie włókien torebki stawu
 2. rozdarcie torebki stawu
 3. rozdarcie więzadeł i torebki stawu
 4. oderwanie więzadła wraz z fragmentem kości (skręcenie z tzw. złamaniem awulsyjnym)

Objawy

 • ból okolicy szpary stawu oraz w oklicach przyczepu torebki stawowej i więzadeł do kości. Ból ten ulega nisileniu przy próbach ruchu w stawie oraz przy ucisku
 • zniekształcenie obrysów okolicy stawu, obrzęk
 • krwiak śródstawowy lub okolostawowy- krwiak okołostawowy widoczny jest jako zasinienie okolicy stawu
  wzmożone ucieplenie skóry ponad stawem
 • przy przerwaniu torebki stawu możliwe patologiczne zwiększenie ruchomości w stawie

Im wyższy stopien skręcenia tym bardziej nasilone są jego objawy.

Leczenie

Na miejscu zdarzenia, które doprowadziło do skręcenia. staw powinien zostać unieruchomiony. Na początku warto schłodzić staw (lodem, albo specjalnymi preparatami dostępnymi w aptece - uwaga! nie przykładaj lodu bezpośednio do skóry). Następnie osoba poszkodowana powinna zostać przewieziona do placówki medycznej (najlepiej z Oddziałem Ratunkowym, Ortopedycznym lub Chirurgiczną Izba Przyjęć), gdzie uszkodzony staw oceni lekarz. Ocenia się ruchomośc w stawie, ewentualne uszkodzenie więzadeł i torebki, wielkośc obrzęku, obecność krwiaków. W diagnostyce wykonuje się najczęściej zdjęcie rentgenowskie (choć nie zawsze jest to konieczne), niekiedy badanie ultrasonograficzne (USG).

W przypadku krwiaka śródstawowego, należy opróżnić staw przez jego nakłucie i odciągnięcie krwi. Staw unieruchamia sie opaską elastycznę (skręcenie I i II stopnia) lub opatrunkiem gipsowym (stopień II - IV). Unieruchomienie stosuje się od 2 do 6 tygodni. W pierwszych dniach kończyn nalezy układać wyżej, tak, by przeciwdziałać narastaniu obrzęku.

Uszkodzenia więzadeł lub złamania awulsyjne wymagają niekiedy leczenia operacyjnego. które przeprowadza się w Oddziale Ortopedii. Po okresie unieruchomienia stopniowo należy ćwiczyć staw i stabilizujące go mięśnie, w początkowej fazie najlepiej w odciążeniu.

Powikłania

Powikłaniem dotyczącym zwłaszcza skręcenia stawu skokowego jest jego nawracanie (skręcenia nawracające). Ich przyczyna jest rozluźnienie aparatu więzadłowego, będące zwykle konsekwencją nieprawidłowego leczenia przy pierwszym skręceniu (zbyt krótkie unieruchomienie stawu, zbyt szybkie jego obciążanie). Nawracające skręcenia mogą pojawiać się nawet bez uchwytnego urazu, np. przy chodzeniu po nierównym podłożu. Doprowadzają w konsekwencji do powstania zmian zwyodnieniowych i zniekształcających stawu.

Ryzyko nawracających skręceń zmniejsza odpowiednie obuwie- podeszwa o uniesionym brzegu zewnętrznym, twardy zapiętek, wysoka cholewa. Bywa jednak, że konieczna jest operacyjna rekonstrukcja aparatu więzadłowego i torebki stawu.

Ważna informacja

Uwaga!Artykuły futuramed.pl i forum.futuramed.pl służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu. Zamieszczone informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia, ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem.

Polecamy