Jaskra

Jaskrą (glaucoma) nazywamy zespół schorzeń prowadzących do postępującego uszkodzenia nerwu wzrokowego, często ze wzmożonym ciśnieniem wewnątrz gałki ocznej. Zmiany powstałe w jaskrze są nieodwracalne, prowadząc do ubytków pola widzenia, a w niektórych przypadkach do ślepoty.

Uszkodzenie nerwu wzrokowego dotyczy jego tarczy, mieszczącej się w dnie oka. Dochodzi do zaników włókien nerwowych, co widoczne jest jako powiększenie zagłębienia tarczy, pojawia się zanik naczyniówki i siatkówki wokół tarczy nerwu wzrokowego.

Górną granicę normy ciśnienia wewnątrzgałkowego stanowi 21 mmHg. Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe jest czynnikiem ryzyka jaskry. Dodatkowymi czynnikami ryzyka są:

 • jaskra w rodzinie
 • podeszły wiek
 • nadciśnienie tętnicze
 • niskie ciśnienie tętnicze, zwłaszcza w nocy
 • stan po zawałach, udarach
 • cukrzyca
 • tendencje do skurczu naczyń- migrena, objaw Raynauda
 • zaawansowana krótkowzroczność
 • stan po urazie oka

Objawy jaskry

Uszkodzenie pola widzenia- wyróżnia się trzy stadia:

 • stadium I- powiększenie plamki ślepej, następnie mroczki w dolnej części pola widzenia, które z czasem łączą się w łukowaty mroczek Bjerruma
 • stadium II- zacieśnianie się pola widzenia od strony nosowej w ćwiartce górnej lub dolnej („schodek")
 • stadium III - zwężenie pola widzenia w zakresie obu ćwiartek od strony nosa. W konsekwencji, po połączeniu się tego ubytku z łukowatym mroczkiem pozostaje jedynie  wyspa widzenia centralnego i druga od strony skroniowej.

Wyróżniamy następujące postacie jaskry:

 • jaskra prosta
 • jaskra z normalnym ciśnieniem wewnątrzgałkowym
 • jaskra z otwartym kątem przesączania
 • jaskra z zamkniętym kątem przesączania
 • jaskra barwnikowa
 • jaskra wtórna
 • ostra jaskra

W przypadku przymykania się kąta przesączania płynu wewnątrzgałkowego pomiędzy przednią a tylną komorą oka wzrasta ciśnienie wewnątrzgałkowe. Pojawiają się objawy jaskry podostrej- tęczowe koła w polu widzenia, pogorszenie wzroku, objawy mogą okresowo mijać. W ostrym napadzie jaskry, przy nagłym zamknięciu kąta przesączania pojawiają się:

 • tęczowe koła w polu widzenia
 • silny ból oka i głowy
 • zaczerwienienie oka
 • poszerzenie źrenicy, która słabo reaguje na światło
 • twardośc gałki ocznej przy dotyku
 • nudności, wymioty
 • zwolnienie akcji serca, obfite poty

Diagnostyka

Diagnostykę jaskry przeprowadza okulista. Wykonuje się:

 • badanie ostrości wzroku
 • badanie pola widzenia
 • badanie ciśnienia śródgałkowego
 • badanie dna oka
 • gonioskopia- badanie kąta przesączania

W grupach zwiększonego ryzyka badania profilaktyczne należy przeprowadzać co 6-12 miesięcy

Leczenie

Ostry atak jaskry wymaga szybkiej interwencji i odblokowania kąta przesączania. Podaje się inhibitory anhydrazy węglanowej ( acetazolamid) i beta- blokery (timolol)zmniejszające produkcję cieczy wodnistej w oku, leki zmniejszające uwodnienie oka- mannitol,  kortykosteroidy, α2-mimetyki (apraklonidyna i brimonidyna), analogi prostaglandyn ( np. latanoprost), pilokarpinę zmniejszającą napięcie mięśni. Tę ostatnią podaje się dopiero po zastosowaniu leków zmniejszających wydzielanie cieczy wodnistej oka. Jeśli leczenie zachowawcze nie przynosi efektu należy wykonać pilny zabieg operacyjny.

W leczeniu operacyjnym jaskry stosuje się najczęściej trabekulektomię i irydektomię oraz goniotomię, można stosować fotokoagulację. Irydotomię lub trabekuloplastykę można wykonywać z użyciem lasera

Ważna informacja

Uwaga!Artykuły futuramed.pl i forum.futuramed.pl służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu. Zamieszczone informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia, ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem.

Polecamy