Schizofrenia

Definicja

Schizofrenia jest zaburzeniem należącym do grupy psychoz. Ze względu na mnogość objawów i rodzajów schizofrenii często mówi się o pewnej grupie zaburzeń, nazywając je psychozami schizofrenicznymi.

Etiologia

Nie stwierdzono jednoznacznie, jaka jest przyczyna schizofrenii. Z pewnością znaczenie mają czynniki genetyczne (wyższy odsetek zachorowalności, jeżeli ktoś w rodzinie choruje), nie udało się jednak określić, w jakim mechanizmie przebiega dziedziczenie. Wykazano, że schizofrenia częściej występuje u osób, których matki w drugim trymestrze ciąży przechodziły infekcje wirusowe. Często spotyka się informację o urazach okołoporodowych i schizofreników. Istnieje również pogląd, że objawy schizofrenii występują, jako pochodna zaburzeń rozwoju osobowości. Do dzisiaj jednak nie znaleziono jednoznacznej przyczyny (lub grupy przyczyn) odpowiedzialnej za powstawanie psychoz schizofrenicznych.

Objawy

W schizofrenii dochodzi do zaburzeń wielu funkcji psychicznych. Objawy można podzielić na podstawowe i dodatkowe.

OBJAWY PODSTAWOWE

 • AUTYZM - przewaga zainteresowania się własnymi przeżyciami wewnętrznymi, prowadząca w skrajny przypadku do całkowitej utraty kontaktu ze światem zewnętrznym
 • ZABURZENIA ŻYCIA UCZUCIOWEGO - utrata związków emocjonalnych z otoczeniem, zaburzenia dotyczą przede wszystkim tzw uczuć wyższych
 • ROZSZCZEPIENIE OSOBOWOŚCI - zanika więź między poszczególnymi funkcjami psychotycznymi , np. myśleniem w uczuciami, niadekwatne są reakcje mimiczne, modulacja głosu. Rozszczepieniu ulec mogą różne funkcje psychiczne - dotyczące sfery uczuć, sądów, dążeń, myśli itp.

OBJAWY DODATKOWE

 • Zaburzenia spostrzegania - urojenia, omamy
 • Zaburzenia pamięci
 • Depersonalizacja - poczucie obcości własnej osoby
 • Przypisywanie otoczeniu własnych przeżyć psychotycznych
 • Zaburzenia mowy - neologizmy, dziwaczne sformuowania itp.
 • Czasem zaburzenia wegetatywne

Postacie kliniczne

 • Schizofrenia paranoidalna
 • Schizofrenia hebefreniczna
 • Schizofrenia katatoniczna
 • Depresja poschizofreniczna
 • Schizofrenia rezydualna
 • Schizofrenia prosta

Ważna informacja

Uwaga!Artykuły futuramed.pl i forum.futuramed.pl służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu. Zamieszczone informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia, ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem.

Polecamy