Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera pojawia się głównie u osób w wieku od 65 do 85 lat. Jest przyczyną około 50% otępień.

Czynniki ryzyka wystąpienia choroby Alzheimera:

 • wiek
 • wykształcenie - wykształcenie wyższe, a więc dłuższy czas nauki, wiąże się często z późniejszym początkiem i łagodniejszymi objawami choroby
 • samotność i ograniczone kontakty towarzyskie zwiększają ryzyko choroby
 • posiadanie allelu E4 genu APOE znacznie zwiększa ryzyko zachorowania
 • zespół Downa

W większości przypadków na rozwój choroby ma wpływ jednocześnie wiele czynników.

Patofizjologia

W przebiegu choroby Alzheimera dochodzi do odkładania się w mózgu złogów amyloidu i białka tau. Złogi te powodują obumieranie komórek nerwowych, których zanik prowadzi do niedoboru neuroprzekaźników, głównie acetylocholiny.

Objawy

Do symptomów choroby Alzheimera należą:

 • otępienie
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia innych czynności poznawczych ( myślenia, rozumienia pojęć, liczenia, orientacji, zdolności uczenia się)
 • zmiana zachowania, zaburzenia aktywności życiowej
 • mogą pojawić się: obniżenie nastroju, urojenia i omamy ( często oskarżenia domowników o kradzież, o chęć wyrządzenia krzywdy choremu), pobudzenie, zaburzenia seksualne
 • w zaawansowanej chorobie dołączają się zaburzenia chodu, wzmożenie napięcia mięśni, chudnięcie.

Rozpoznanie

Aby choć podejrzewać chorobę Alzheimera konieczne są objawy otępienia.

Chorobę tę rozpoznaje się przy braku chorób mózgu lub ogólnoustrojowych mogących dawać prezentowane przez chorego zaburzenia. Jedyną pewną metodą diagnostyki jest badanie materiału z biopsji mózgu, rzadko wykonywanej za życia, częściej pośmiertnie.

Wstępnie należy wykluczyć odwracalne przyczyny otępienia, jak niedobór witaminy B12 czy niedoczynność tarczycy oraz depresję.

W diagnostyce wykonuje się standardowo  tomografię komputerowa mózgu lub rezonans magnetyczny mózgu w celu wykluczenia innych przyczyn otępienia. Badań czynnościowych mózgu ( PET, SPECT) oraz badań genetycznych nie wykonuje się rutynowo ( te ostatnie należy rozważyć o chorych poniżej 65 r. ż, zwłaszcza przy chorobie Alzheimera w rodzinie pacjenta).

Leczenie choroby Alzheimera

Nie istnieje obecnie leczenie przyczynowe choroby Alzheimera.

W początkowym okresie prowadzi się trening pamięci, trening codziennych czynności, bardzo ważna jest stała stymulacja intelektualna pacjenta. Zdolności poznawcze chorego poprawiają leki- donepezil, rywastygmina czy galantamina, hamyjące enzym rozkładający acetylocholinę. Na czynności te ma również wpływ memantyna. Chorzy wymagają również często leczenia przeciwdepresyjnego i przeciwpsychotycznego ( w razie urojeń) a także podawania leków zmniejszających niepokój ruchowy i pobudzenie ( rysperydon, trazodon, kwas walproinowy, oksazepam).

Mimo leczenia choroba postępuje. W końcowym etapie chory przestaje chodzić, nie kontroluje potrzeb fizjologicznych, często wymaga żywienia przez gastrostomię, zapada na nawracające infekcje, zwłaszcza zapalenia płuc i zakażenia dróg moczowych, mogą pojawić się odleżyny. Powikłania te mogą spowodować śmierć chorego.

Ważna informacja

Uwaga!Artykuły futuramed.pl i forum.futuramed.pl służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu. Zamieszczone informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia, ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem.

Polecamy