Płuca Zapalenie płuc

Zapalenie płuc jest zakażeniem dolnych dróg oddechowych wywołanym przez drobnoustroje chorobotwórcze.

Podział 

Istnieje kilka podziałów zapalenia płuc:

W zależności od czynnika wywołującego:

 • bakterie
 • wirusy
 • grzyby
 • mykobakterie (prątki gruźlicy)
 • inne czynniki

Najczęściej zapalenie płuc wywołują bakterie - Streptococcus pneumoniae, Hemophilus influenzae , Mycoplasma pneumoniae.

W zależności od sposobu zakażenia:

 • Drogą kropelkową - chorobotwórcze organizmy unoszą się w  powietrzu razem z wydychanym powietrzem.  Osoba potencjalnie narażona nie zawsze choruje, ponieważ zanim bakterie dostaną się do płuc mogą zostać usunięte przez nabłonek znajdujący się w oskrzelach, czy zniszczone przez układ odpornościowy.
 • Zachłystowe zapalenie płuc - polega ono na aspiracji treści z żołądka lub np. podawanego pokarmu do płuc, powodując wywołanie ciężkiego zapalenia płuc i niewydolności oddechowej. Do zachłystowego zapalenia płuc dochodzi u osób starszych lub chorych z zaburzeniami połykania, osób pijanych,  u osób tonących, u nieprzytomnych

W zależności od miejsca zakażenia:

 • Zapalenie płuc pozaszpitalne - wywołane poza jakimikolwiek ośrodkami zdrowia (szpitale, zakłady opieki długoterminowej, zakłady opiekuńczo-lecznicze)
 • Szpitalne zapalenie płuc -  zapalenie, które pojawiło się podczas hospitalizacji, lub w ciągu 14 dni po wyjściu ze szpitala. Jest dużo groźniejsze, niż pozaszpitalne, ponieważ w szpitalu bytują bakterie „przyzwyczajone" do antybiotyków przewijających się przez szpital, a przez to na większość z nich oporne. Szpitalne zapalenie płuc jest szczególnie groźne u osób straszych, które często dodatkowo mają obniżoną odporność.

Objawy

 • kaszel, czasami z odkrztuszaniem ropnej plwociny
 • duszność
 • przyspieszony oddech i tętno
 • ból w klatce piersiowej podczas oddychania
 • gorączka zwykle przekraczająca 38˚C
 • dreszcze, poty, bóle mięśni, osłabienie, zmęczenie;

Badania

Rozpoznanie zapalenia płuc można postawić na podstawie charakterystycznych objawów (podanych powyżej) oraz objawów osłuchowych, podczas badania stetoskopowego. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości można wykonać RTG kl. piersiowej oraz badania laboratoryjne, które potwierdzają obecność stanu zapalnego w organizmie.

Gdzie leczyć zapalenie płuc ?

Wybór miejsca leczenia zapalenia płuc zależy od ciężkości choroby i stanu ogólnego chorego. Większość zapaleń płuc można leczyć w domu, jednak przy występowaniu któregoś z poniższych warunków należy rozpatrzeć leczenie szpitalne:

 • Osoby >65 r.ż,
 • osoby starsze ze współistniejącą przewlekłą chorobą serca, płuc, nerek,
 • duszność, problemy z oddychaniem
 • upośledzona odporność
 • zaburzenia świadomości
 • niskie ciśnienie tętnicze,
 • tachykardia - przyspieszenie akcji serca,
 • odwodnienie,
 • osoby niemogące przyjmować płynów, pokarmów i leków doustnie

Leczenie

Podstawowym sposobem leczenia jest antybiotykoterapia. Antybiotyki stosuje się od 7 dni do nawet kilku tygodni w zależności od rodzaju zapalenia płuc. Oprócz antybiotyków choremu zaleca się również odpoczynek, podaż odpowiedniej ilości płynów, zaprzestanie palenia tytoniu, dodatkowo leki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe, w niewydolności oddechowej - tlen. Spadek temperatury i poprawa stanu ogólnego są sygnałami ustępowania zapalenia płuc.

Ważna informacja

Uwaga!Artykuły futuramed.pl i forum.futuramed.pl służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu. Zamieszczone informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia, ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem.

Polecamy