SIDS

Zespół nagłego zgonu niemowląt (śmierć łóżeczkowa)

Zespól nagłego zgonu niemowląt to nagła śmierć dziecka przed ukończeniem pierwszego roku życia ( najczęściej w wieku 1-6 miesięcy), której przyczyny nie znaleziono na podstawie analizy danych z wywiadu, oceny miejsca śmierci oraz sekcji zwłok.

W przeszłości za przyczynę nagłej śmierci niemowlęcia uznawano nieumyślne uduszenie przez śpiącą z nim matkę, jednak podobne zgony zdarzały się także przy układaniu dzieci w osobnych łóżeczkach.
Śmierć łóżeczkowa to najważniejsza przyczyna umieralności niemowląt w krajach wysokorozwiniętych. Występuje z częstością 0,8-2 na 1000 żywych urodzeń. W krajach Dalekiego Wschodu jest zjawiskiem około dziesięciokrotnie rzadszym.

Do nagłej śmierci łóżeczkowej dochodzi częściej w chłodnej części roku. Pojawia się zwłaszcza w rodzinach rozbitych, przy złej sytuacji materialnej, u dzieci młodocianych matek.
Szczególna wrażliwość dzieci w wieku od 1 do 6 miesięcy na działanie czynników szkodliwych wiąże się najprawdopodobniej z niedojrzałością ośrodkowego układu nerwowego w zakresie koordynacji funkcji narządów.

Przyczyny

W procesie dojrzewania ośrodkowego układu nerwowego ( mózgu i rdzenia kręgowego) dochodzi do niestabilności kontroli oddychania i krążenia, zwłaszcza w czasie snu. Zaburzenia oddychania mogą występować zwłaszcza w fazie snu z szybkimi ruchami gałek ocznych  (REM) , która u niemowląt stanowi około 50% snu i ogranicza się z czasem.

Zaburzenia kontroli czynności oddechowo- krążeniowej mogą być wynikiem niewielkich uszkodzeń układu nerwowego w okresie płodowym lub okołoporodowym. Przy pojawieniu się dodatkowych czynników, jak zakażenie, zaniedbanie, niewłaściwa reakcja na podany lek, może dojść do zaburzeń oddychania i nagłego zgonu dziecka.

Czynniki ryzyka śmierci łóżeczkowej (czyli czynniki zwiększające prawdopodobieństwo SIDS):

 • ze strony matki:
  • palenie tytoniu w ciąży i po ciąży ( bierne palenie u niemowląt)
  • znaczna anemia w czasie ciąży
  • młody wiek matki ( poniżej 20 r.ż)
  • niski poziom wykształcenia
  • brak opieki w ciąży
 • ze strony dziecka:
  • niska urodzeniowa masa ciała
  • płeć męska
  • niedojrzałość ośrodkowego układu nerwowego
  • osłabienie odporności pomiędzy 2 a 4 miesiącem życia
 • czynniki środowiskowe:
  • zła sytuacja socjalno-ekonomiczna
  • zaniedbania higieniczne, zła pielęgnacja
  • nieprawidłowe karmienie
  • małe zainteresowanie potrzebami dziecka ( np. nadużywanie alkoholu)
  • brak kontroli lekarskiej

W rodzinie funkcjonującej prawidłowo czynnikami ryzyka nagłej śmierci niemowlęcia są:

 • układanie dziecka do snu w pozycji na brzuchu
 • przegrzanie- nadmierne ubieranie i okrywanie

Zapobieganie

W profilaktyce zespołu nagłego zgonu niemowląt konieczne jest usuwanie czynników ryzyka a także obserwacja dziecka przez rodziców i pozostawanie pod opieka lekarza. U dzieci z przewlekła choroba płuc, nawracającymi infekcjami dróg oddechowych czy bezdechami wskazane jest używanie aparatury monitorującej oddychanie i krążenie w domu podczas snu dziecka. U dzieci zdrowych, prawidłowo się rozwijających tego typu aparaty są mało skuteczne i nie zaleca się ich stosowania. Część rodziców zakupuje jednak maszyny kontrolujące oddech dziecka, co daje im poczucie bezpieczeństwa.

Ważna informacja

Uwaga!Artykuły futuramed.pl i forum.futuramed.pl służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu. Zamieszczone informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia, ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem.

Polecamy