Wstrząśnienie mózgu

Do wstrząśnienia (wstrząsu) mózgu dochodzi przy urazie głowy, np. w wyniku uderzenia głową w czasie wypadku komunikacyjnego lub przy upadku, po pobiciu itp. Jest to stosunkowo łagodne następstwo urazu.
W przebiegu wstrząśnienia mózgu dochodzi do zaburzenia czynności dróg nerwowych, które łączą  pień mózgu (twór siatkowaty) z korą mózgu i wzgórzem. Na ich skutek następuje utrata przytomności, zwykle krótkotrwała ( poniżej 1 godziny).

Objawy wstrząsu mózgu

Objawy wstrząśnienia mózgu to:

  • niepamięć wsteczna - obejmuje uraz oraz różnie długi okres przed urazem ( kilka minut, ale również nawet kilka dni), nie udaje się choremu uzupełnić luki w pamięci, nawet po latach
  • ból głowy
  • nudności, wymioty
  • zawroty głowy
  • zaburzenia równowagi
  • senność

Objawy ustępują zwykle w ciągu kilku dni, mogą się jednak utrzymywać nawet do kilku miesięcy. Pojawiają się wówczas zaburzenia czynności poznawczych , pamięci i uwagi, obniżenie nastroju, czasem zaburzenia emocjonalne.

Rozpoznanie wstrząsu mózgu

Wstrząśnienie mózgu rozpoznaje się na podstawie objawów. W badaniu neurologicznym nie stwierdza się odchyleń od normy.
Należy wykluczyć poważniejsze następstwa urazu- złamania kości czaszki, stłuczenie mózgu, krwiaki mózgu. W tym celu wykonuje się zazwyczaj tomografię komputerową głowy. Jeżeli utrata przytomności przedłuża się powyżej 6 godzin, nie rozpoznaje się jedynie wstrząśnienia mózgu, uraz głowy ma wówczas zwykle poważniejsze następstwa.

Leczenie wstząsu mózgu

Pacjent z rozpoznaniem wstrząśnienia mózgu poddawany jest co najmniej 24 godzinnej obserwacji szpitalnej. Stosuje się leczenie objawowe:

  • leki przeciwbólowe
  • leki przeciwwymiotne i przeciw zawrotom głowy
  • leżenie, odpoczynek
  • oraz monitoruje stan neurologiczny- wykonuje powtarzane badanie neurologiczne, ocenia kontakt z chorym, szerokość i równość źrenic, zborność kończyn, objawy oponowe, siłę i napięcie mięśni.

Po wstrząśnieniu mózgu konieczne jest pozostawanie pod opieką Poradni Neurologicznej w celu obserwacji ewentualnych odległych, przewlekłych skutków urazu.

Ważna informacja

Uwaga!Artykuły futuramed.pl i forum.futuramed.pl służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu. Zamieszczone informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia, ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem.

Polecamy