Mózgowe porażenie dziecięce

Pod pojęciem mózgowego porażenia dziecięcego kryją się różne zaburzenia postawy i ruchu, często z towarzyszeniem niedorozwoju umysłowego, zaburzeń zachowania, padaczki. Powstają w wyniku ciężkiego uszkodzenia układu nerwowego dziecka w okresie płodowym lub okołoporodowym.

Przyczyny

W powstawaniu uszkodzeń mózgu mogą mieć udział:

  • zakażenia w okresie płodowym
  • niedotlenienie w okresie płodowym
  • niedotlenienie w okresie okołoporodowym
  • ciężka choroba matki jeszcze przed ciążą

Do uszkodzenia dochodzi najczęściej między 26 a 34 tygodniem ciąży.
Mózgowe porażenie dziecięce zdarza się u około dwóch na 1000 urodzonych dzieci, znacznie częściej u wcześniaków.

Postacie mózgowego porażenia dziecięcego

Istnieją następujące postacie mózgowego porażenia dziecięcego:

  • porażenie połowicze- w okresie noworodkowym zwraca uwagę asymetria ruchów kończyn i ułożenia ciała, z czasem w kończynach po jednej stronie ciała dochodzi do wzmożenia napięcia mięsni, kończyny ustawiają się w zgięciu i przywiedzeniu, zwłaszcza kończyna górna ( układa się jak zwinięte skrzydło, ze zgiętym nadgarstkiem). Częsta w tej postaci jest padaczka, dzieci zazwyczaj rozwijają się umysłowo bez zaburzeń, choć mają problemy w nauce.
  • obustronne porażenie połowicze- postać ta powstaje u dzieci narażonych na przewlekłe niedotlenienie w okresie płodowym. Najpierw noworodek ukłąda się w odgięciu, ruchy spontaniczne są ograniczone. Z czasem pogłębia się niedowład czterech kończyn z przewagą kończyn górnych ze wzmożonym napięciem mięśni. Dzieci są znacznie opóźnione w rozwoju psychoruchowym, często pojawia się padaczka.
  • Obustronne porażenie kurczowe - występuje zwłaszcza u wcześniaków. Porażenie kończyn dotyczy głównie kończyn dolnych. Objawia się najpierw ograniczeniem spontanicznych ruchów kończynami, trudnością ze stawianiem naprzemiennym nóg, stawaniem na palcach. Często pojawiają się zaburzenia wzroku- krótkowzroczność, zez, retinopatia.. Rozwój umysłowy dzieci jest prawidłowy
  • Postać pozapiramidowa - rzadka, charakteryzująca się ruchami mimowolnymi, często z towarzyszącym niedosłuchem lub głuchotą. Ujawnia się zwykle dopiero w 2 roku życia, u niemowląt można zauważyć jedynie opóźnienie rozwoju ruchowego, zmienność napięcia mięsni oraz nadwrażliwość na bodźce.
  • Postać móżdźkowa - na skutek uszkodzenia móżdżku pojawiają się zaburzenia równowago, chód na szerokiej podstawie, drżenia zamiarowe, zaburzenia zborności ruchów. Choroba ujawnia się zwykle powyżej 1 roku życia
  • Postać mieszana

Wszystkie postacie mózgowego porażenia dziecięcego mogą mieć różnie nasilone objawy u poszczególnych dzieci.

Rozpoznanie i leczenie mózgowego porażenia dziecięcego

Podstawą rozpoznania choroby jest badanie fizykalne dziecka. Wykonuje się USG głowy, tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny oraz badania wzroku i słuchu, ocenia rozwój umysłowy.

Istotą terapii jest usprawnianie dziecka zarówno w zakresie ruchu jak i innych funkcji ( np. metoda Bobathów). Powinno być rozpoczęte jak najwcześniej i prowadzone przez wiele lat. Po nauczeniu się ćwiczeń rolę rehabilitantów własnego dziecka spełniają rodzice.

Leczenie farmakologiczne stosowane jest w przypadku objawów padaczki i nadpobudliwości psychoruchowej.

Ważna informacja

Uwaga!Artykuły futuramed.pl i forum.futuramed.pl służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu. Zamieszczone informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia, ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem.

Polecamy