Stulejka. Załupek

Stulejka to znacznego stopnia zwężenie napletka, uniemożliwiające u niemowląt uwidocznienie ujścia cewki moczowej, a u dzieci powyżej 2 roku życia odsłonięcie całej żołędzi prącia. Na skutek zwężenia napletka przestrzeń pomiędzy napletkiem a żołędzią nie może być należycie oczyszczana z mastki i resztek moczu, co prowadzi do nawracających zapaleń żołędzi i napletka a także zakażeń układu moczowego. Skutkiem powtarzających się stanów zapalnych są zmiany włókniste i dalsze zwężanie się napletka.

Wrodzona stulejka prawdziwa zdarza się rzadko, w pierwszych dwóch latach życia najczęściej dochodzi do fizjologicznego sklejenia napletka z żołędzią, ściąganie napletka w tej sytuacji może przynieść niepożądane efekty w postaci spękań napletka i bliznowacenia, a następnie wykształcenia stulejki.

Oprócz zapaleń żołędzi iinfekcji dróg moczowych powikłaniem stulejki może być również załupek. Załupek powstaje, gdy zwężony napletek zostanie ściągnięty, odsłaniając żołądź, następnie ulega obrzękowi oraz przekrwieniu i nie daje się odprowadzić. Długo utrzymujący się załupek grozi martwicą żołędzi prącia, wymaga więc pilnej interwencji lekarskiej.

Leczenie

Stulejkę można próbować leczyć zachowawczo, ściągając napletek ręcznie. Zabieg można wykonać w trybie ambulatoryjnym z użyciem żelu znieczulającego ( lignokaina) albo też w warunkach szpitalnych w znieczuleniu ogólnym.

Operacyjnie stulejkę leczy się po 2 roku życia, chyba, że jest to stulejka wrodzona- tę operuje się bez względu na wiek pacjenta. Zabieg przyspiesza się również, jeśli wystąpią powikłania stulejki.
W mniejszych zwężeniach napletka stosuje się jego grzbietowe rozcięcie, w innych sytuacjach pacjent poddawany jest obrzezaniu. Obrzezania dokonuje się gdy:

  • nawracają infekcje zołędzi i układu moczowego
  • obecny jest załupek
  • chory był już w przeszłości poddany rozcięciu napletka, stulejka nawróciła
  • obecne jest spodziectwo ( wada wrodzona, w której ujście cewki moczowej znajduje się na dolnej powierzchni prącia, bliżej krocza)

Załupek również można leczyć zachowawczo, wykonując ręczne odprowadzenie napletka. Najpierw chwyta się obrzękniety napletek i napina prącie, co zmniejsza jego przekrwienie i przynosi ulgę choremu, następnie próbuje się go odprowadzić. Czasem w napletek wstrzykuje się preparaty mające zmniejszyć jego obrzęk. W przypadku niepowodzenia napletek rozcina się od strony grzbietowej, często od razu lub po ustąpieniu obrzęku i zakażenia dokonuje się obrzezania.

Ważna informacja

Uwaga!Artykuły futuramed.pl i forum.futuramed.pl służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu. Zamieszczone informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia, ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem.

Polecamy