Urazy rdzenia kręgowego

Urazy rdzenia kręgowego stanowią jedną z częstszych przyczyn śmierci osób w młodym wieku. Dotyczą głównie mężczyzn, w większości są następstwem wypadków komunikacyjnych, urazów sportowych i upadków. U około 1/4 osób w wyniku urazu rdzenia dochodzi do porażenia dwóch lub czterech kończyn i inwalidztwa.

Lokalizacja i rozległość

Najczęstszymi miejscami urazu rdzenia kręgowego są połączenia pomiędzy stabilnymi i bardziej ruchomymi odcinkami kręgosłupa:

 • połączenie szyjno-piersiowe
 • połączenie piersiowo- lędźwiowe
 • połączenie lędźwiowo- krzyżowe

Rozległość urazu zależy od stopnia nadmiernego zgięcia lub rozciągnięcia w czasie urazu, szybkości przyspieszania bądź zwalniania ciała w czasie urazu a także wieku poszkodowanego i istniejących schorzeń kręgosłupa (choroba zwyrodnieniowa, dyskopatia, skolioza)

Podział

Uszkodzenie rdzenia może być całkowite lub częściowe.

 • Uszkodzenie całkowite- brak ruchu i czucia poniżej uszkodzenia, rokowania co do wyzdrowienia raczej niepomyślne
 • Uszkodzenie częściowe:
  • centralne- powstaje w sytuacji, gdy rdzeń kręgowy ulega nagłemu, silnemu wstrząśnięciu. Dochodzi do upośledzenia czucia i ruchu zwłaszcza w kończynach górnych, głównie w ich obwodowych częściach
  • przednie- jest zazwyczaj wynikiem uszkodzenia tętnicy przedniej rdzenia i jego niedokrwienia. Głównym objawem jest osłabienie mięśni
  • zespół Browna- Sequarda- połowicze uszkodzenie rdzenia przy urazie przenikającym do rdzenia. Dochodzi tu do porażenia kończyn po stronie urazu oraz zaburzeń czucia i wibracji po stronie przeciwnej

Wstępne postępowanie

Na miejscu zdarzenia, które doprowadziło do urazu należy unieruchomić kręgosłup. Chorego nie należy przenosić ani zmieniać pozycji jego ciała, chyba że leży w miejscu niebezpiecznym (np. jezdnia), najlepiej przenosić go dopiero po unieruchomieniu kręgosłupa (np. na desce, w kołnierzu szyjnym).

Chory po urazie kręgosłupa wymaga ścisłej kontroli czynności życiowych, ciśnienia tętniczego i pracy serca, zwłaszcza przy urazie kręgosłupa szyjnego lub piersiowego (ryzyko tzw. wstrząsu neurogennego). Może nie odczuwać bólu pomimo współistniejących złamań kończyn i uszkodzeń wewnętrznych. Dlatego po wstępnej ocenie jego przytomności, oddychania i tętna należy poszukiwać ewentualnych innych urazów, a zwłaszcza próbować tamować krwawienie w oczekiwaniu na zespół Pogotowia Ratunkowego.

Dalsze postępowanie

Zespól Pogotowia Ratunkowego, a następnie lekarz Oddziału Ratunkowego dokonują oceny stanu neurologicznego poszkodowanej osoby. Bada się czucie, odruchy, funkcje ruchowe kończyn.
Lekiem , który uznaje się obecnie za skuteczny w leczeniu urazów kręgosłupa, jest metyloprednizolon. Jest to steryd, podawany w krótkim czasie po rozpoznaniu urazu rdzenia- do 8 h.

W diagnostyce wykonuje się zdjęcia rentgenowskie, tomografię lub rezonans magnetyczny, czasem mielografię (przy przeciwwskazaniach do wykonania rezonansu).

Do momentu pełnego rozpoznania urazu chory pozostaje unieruchomiony. Jeśli doszło do złamania kręgu, zakłada się wyciąg lub konieczne jest leczenie operacyjne.

Natychmiastowa interwencja chirurgiczna konieczna jest przy częściowych uszkodzeniach rdzenia lub przy nasilaniu sie objawów neurologicznych. W przypadku uszkodzenia całkowitego zabieg najczęściej się odracza , ponieważ natychmiastowa operacja nie przynosi większych korzyści.

Ważna informacja

Uwaga!Artykuły futuramed.pl i forum.futuramed.pl służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu. Zamieszczone informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia, ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem.

Polecamy