Półpasiec

Półpasiec (herpes zoster) jest chorobą wywoływaną przez wirus varicella-zoster, ten sam, który odpowiedzialny jest za ospę wietrzną. W przebiegu zachorowania na ospę wietrzną dochodzi do wirusemii (czyli pojawienia się wirusa we krwi) następnie wirus ‘ukrywa się' w zwojach nerwowych i przebywa nieczynny, często przez wiele lat. W przypadku spadku odporności, z reguł przy ciężkiej, wyniszczającej chorobie, wirus uaktywnia się przechodząc ze zwojów nerwowych, wzdłuż nerwów do skóry.

Objawy

Choroba rozpoczyna się złym samopoczuciem, bólami głowy i gorączką. Następnie pojawia się ból, pieczenia oraz przeczulica skóry unerwionej przez chorobowo zmieniony nerw. Po kilku dniach na skórze pojawiają się wykwity (czasem od razu, bez żadnych objawów wstępnych). Wykwity mają charakter małych pęcherzyków z treścią surowiczą, lub krwistą. Mogą one zlewać się w  większe formy.

Cechą charakterystyczną jest to, że wykwity nie przekraczają środkowej linii ciała, wynika to z charakteru unerwienia organizmu ludzkiego. Bardzo rzadko zdarza się zakażenie obu stron ciała.

Dokładny obraz choroby zależy od punktu wyjścia wirusa - zwoju nerwowego, który wirus zaatakował. Najczęściej atakowane są okolice nerwów międzyżebrowych, szyjne zwoje nerwu V, segmenty lędźwiowe, rzadziej krzyżowe i kończyn. Zdarza się atak na nerwy w okolicy oka, powodując jego uszkodzenie, czy nerwów w okolicy narządu słuchu. W niektórych przypadkach może dochodzić również do zapalenie mózgu i opon mózgowo rdzeniowych.

Najczęściej jednak obserwuje się postać skórną, gdzie dochodzi do samowyleczenia w ciągu 2-3 tygodni. W leczeniu stosuje się głównie leki przeciwbólowe, witaminy z grupy B, czy środki odkażające. Równolegle ważne jest leczenie choroby podstawowej, prowadzącej do osłabienia odporności. W przypadkach półpaśca typu ocznego, usznego, czy innych, postępowanie zależy od wielkości zakażenia.

Chory na półpasiec może zakazić osoby postronne wirusem varicella-zoster, wywołując ospę wietrzną u osób nie uodpornionych.

Ważna informacja

Uwaga!Artykuły futuramed.pl i forum.futuramed.pl służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu. Zamieszczone informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia, ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem.

Polecamy