Migrena

Migrena to silny, napadowy ból głowy, trwający od kilku godzin do kilku dni, któremu towarzyszą nudności i wymioty, nadwrażliwość na światło i dźwięk. Szacuje się, że migrena może występować nawet u 10% populacji, przy czym u około połowy z tych osób objawy są tak nasilone, że poszukują one pomocy lekarza.

Migrena około cztery razy częściej dotyka kobiet, zwykle między 25 a 55 r.ż., choć występuje także u dzieci. Obserwuje się występowanie rodzinne choroby.

Etiopatogeneza

Przyczyna, a także poatomechanizm powstawania bólów migrenowych nie są dotychczas w pełni znane. Podejrzewa się tło genetyczne choroby.

Prawdopodobnie w czasie poprzedzającej ból tzw. Aury dochodzi do skurczu naczyń krwionośnych mózgu i jego niedokrwienia w pewnych obszarach, a w fazie bólu naczynia ulegają nadmiernemu rozszerzeniu i uwalniane są substancje wywołujące odpowiedź bólową. Inna hioteza mówi o hamowaniu aktywności komórek mózu w czasie aury i zmianach naczyniowych będących jego następstwem. Wiadomo, że w czasie napadu migreny obniżeniu ulega stężenie serotoniny w mózgu, znaczenie tego zjawiska w powstawaniu objawów choroby.

Objawy choroby moga wywołać:

 • zmiany hormonalne w przebiegu cyklu miesięcznego
 • zmiany pogody
 • stres
 • silne zapachy i hałas
 • alkohol, niektóre pokarmy, np. czekolada.

Objawy migreny

Migrena może występować w jednej z dwóch postaci:

 1. migrena z aurą (klasyczna)
 2. migrena bez aury

Migrena z aurą charakteryzuje sie poprzedzającymi ból róznorodnymi objawami, zawsze wycofującymi się. Moga to być:

 • mroczki przed oczyma
 • błyski światła w polu widzenia
 • ubytki w polu widzenia
 • drętwienie rąk, ust
 • niedowład jednej strony ciała
 • zaburzenia mowy

Po ustąpieniu aury pojawia się narastający, tętniący ból głowy, jedno- lub obustronny. Bólowi mogą towarzyszyć:

 • światłowstręt
 • zła tolerancja hałasu
 • nudności, czasem wymioty.

Ból ulega nasileniu przy wysiłkach i gwałtowniejszych ruchach.

Napad migreny trwa zwykle do 3 dni, powtarza się z różną częstością- od kilku na rok po dwa w tygodniu.

Migrena bez aury polega na nagłym narastaniu tętniącego bólu głowy bez objawów poprzedzających. Napady migreny z aura i bez aury mogą się przeplatać u jednej osoby.

Rozpoznanie migreny

Przy typowych napadach migreny, po wykluczeniu innych przyczyn bólów głowy oraz przy braku odchyleń w badaniu przez neurologa, można rozpoznać migrenę.

W przypadku aury innej niż zaburzenia wzroku oraz nietypowego obrazu migreny konieczne jest wykonanie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetyczynego głowy oraz EEG (zmiany w zapisie fal mózgu nie wykluczają migreny).

Leczenie migreny

W leczeniu migreny ważne jest ważne jest zarówno zwalczanie napadów bólu, jak i zapobiegania im.

W lekkim napadzie migreny można stosować zwykłe leki przeciwbólowe, jak paracetamol, aspiryna, naproksen, w razie potrzeby dodaje się środek pzeciwwymiotny (metoklopramid, tietylperazyna). Cięzszy napad migreny wymaga podania leku z grupy tryptanów lub dihydroergotaminę.

W profilaktyce napadów migreny stosuje się propranolol, werapamil lub diltiazem, leki przeciwdepresyjne, kwas walproinowy, dihydroergotaminę. Pewne znaczenie wspomagające ma Biofeedback i eliminacja części pokarmów z diety (wino, sery, sardele, pokarmy z glutaminianem sodu).

Doboru leków powinien dokonać specjalista neurolog.

Ważna informacja

Uwaga!Artykuły futuramed.pl i forum.futuramed.pl służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu. Zamieszczone informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia, ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem.

Polecamy