Zakrzepowe zapalenie żył głębokich

Definicja

Zapalenie zakrzepowe żył głębokich to stan zapalny dotyczący żył położonych poniżej powięzi głębokiej, najczęściej w obrębie kończyn dolnych, z tworzeniem zakrzepów w świetle żył.

Etiopatogeneza (przyczyny zakrzepowego zapalenia żył głębokich)

Do powstawania zakrzepów w obrębie żył usposabiają:

 • zwolniony przepływ krwi- np. unieruchomienie po złamaniu (gips), ucisk żyły
 • uszkodzenie ściany naczynia żylnego
 • zaburzenie równowagi układu krzepnięcia, większa skłonność do tworzenia zakrzepów (zaburzenia składu krwi)

Zakrzepica żył głębokich kończyny górnej, zdarzająca się znacznie rzadziej niż w obrębie kończyn dolnych, może być wywołana obecnością cewnika w dużej żyle , uciśnięciem żyły przez pakiety węzłów chłonnych, ścięgna mięśni, złamany obojczyk.

Czynniki ryzyka powstawania zakrzepowego zapalenia żył głębokich

Istnieje szereg czynników ryzyka zakrzepicy żył głębokich:

 • wiek powyżej 40 lat
 • nadwaga , a zwłaszcza otyłość
 • urazy, zwłaszcza złamania kończyn dolnych i miednicy
 • długotrwałe unieruchomienie (np. gips)
 • przebyte już zakrzepowe zapalenie żył głębokich
 • choroba nowotworowa
 • sepsa (posocznica)
 • niewydolność krążenia
 • ciąża, połóg
 • długi lot samolotem
 • żylaki kończyn dolnych
 • duże operacje w zakresie jamy brzusznej, miednicy, kończyn dolnych
 • doustne środki antykoncepcyjne i hormonalna terapia zastępcza

Objawy zakrzepowego zapalenia żył głębokich

Zakrzepowe zapalenie żył głębokich może dotyczyć naczyń poniżej kolana (TZW. dystalne) i w ogromnej większości przypadków przebiega wówczas bezobjawowo. Jeśli dotyczy naczyń żylnych począwszy od żyły głównej dolnej po podkolanową, jest zazwyczaj objawowe i stwarza zagrożenie rozwinięciem zatorowości płucnej. Masywna zakrzepica żył głębokich kończyny dolnej może dawać bolesny obrzęk biały lub siniczy, ten ostatni związany jest z ryzykiem utraty kończyny.

Do typowych objawów zakrzepowego zapalenia żył głębokich należą:

 • ból kończyny podczas chodzenia- może dotyczyć łydki lub także uda
 • obrzęk kończyny
 • tkliwość kończyny przy ucisku, ból łydki przy zgięciu grzbietowym stopy
 • wzmożone ucieplenie kończyny
 • bladość przy obrzęku białym, sinica przy obrzęku siniczym (zwłaszcza stopa)
 • stan podgorączkowy lub gorączka

Powikłania zakrzepicy żył głębokich

W około 2/3 przypadków powstały w żyle zakrzep ulega organizacji (czyli pozostaje w organizmie, mogąc dać objawy), całkowicie rozpuszczają się tylko małe zakrzepy - jeżeli rozpuszczą sie wszystkie, nie ma powikłań.

Najczęstsze powikłania zakrzepicy to:

 • zatorowość płucna (niepokojące objawy - duszność, szybka akcja serca, wymaga to pilnego kontaktu z lekarzem !!!)
 • przewlekła niewydolność żylna
 • zespół pozakrzepowy

Diagnostyka

Poza objawami choroby do rozpoznania konieczne jest oznaczenie tzw. D-Dimerów we krwi oraz potwierdzenie obecności zakrzepu w żyle za pomocą badania usg.

Leczenie zakrzepowego zapalenia żył głębokich

Unieruchomienie kończyny i leżenie z kończyną wyżej uniesioną wskazane jest tylko w pierwszym dniu leczenia. Od drugiego dnia chory powinien chodzić z opatrunkiem uciskowym założonym na kończynę. Po ustąpieniu obrzęku zakłada się pończochę uciskową ( dostępne w aptekach) i zdejmuje ją tylko na noc, wówczas kończyna powinna spoczywać wyżej niż tułów.

W leczeniu stosuje się przede wszystkim heparynę, głównie drobnocząsteczkową, którą podaje się podskórnie w skórę okolicy brzucha. Jednocześnie (w większości przypadków) rozpoczyna się leczenie doustnym antykoagulantem ( acenokumarol lub warfaryna) i odstawia heparynę o około 5 dniach ( tylko pod kontrolą lekarza !!! ). Lek doustny stosujemy przez co najmniej 3 miesiące, ale bywa konieczne ich przyjmowanie do końca życia. Decyzja co do długości leczenia jest podejmowana na podstawie oceny czynników ryzyka powikłań i nawrotów zakrzepicy oraz schorzeń współistniejących - oceny dokonuje zawsze lekarz.

Ważna informacja

Uwaga!Artykuły futuramed.pl i forum.futuramed.pl służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu. Zamieszczone informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia, ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem.

Polecamy