Zapalenie naczyń chłonnych Obrzęk limfatyczny

Naczynia chłonne zawierają chłonkę, której zadaniem jest rozprowadzanie komórek odpornościowych i udział w reakcjach immunologicznych oraz transport tłuszczów w organizmie. Zawiera ona dużo limfocytów, zabieranych z węzłów chłonnych i transportowanych drogą naczyń.

Przyczyna zapalenia naczyń chłonnych

Zapalenie naczyń chłonnych dotyczy najczęściej naczyń powierzchownych. Dochodzi do niego na skutek zakażenia, zwykle po przerwaniu ciągłości skóry lub przy formowaniu się ropnia. Drobnoustrojami wywołującymi zakażenie są najczęściej paciorkowce hemolizujące grupy A oraz gronkowce. W obszarach endemicznych (głównie południowo- wschodnia Azja) częstym winowajcą jest nicień filaria, wywołująca zapalenie naczyń chłonnych z monstrualnymi obrzękami chłonnymi ( tzw słoniowacizna).

Objawy zapalenia naczyń chłonnych

Do objawów zapalenia naczyń chłonnych należą:

  • linijne zaczerwienienie idące od miejsca wejścia zakażenia do najbliższych węzłów chłonnych
  • powiększenie i bolesność regionalnych węzłów chłonnych, często z zaczerwienieniem skóry ponad nimi
  • obrzęk okolicy objętej zapaleniem
  • podwyższona temperatura ciała, dreszcze

Rozpoznanie

Diagnozę stawia się zwykle na podstawie objawów. Rozpoznając zapalenie naczyń chłonnych należy wykluczyć zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych oraz kontaktowe zapalenie skóry.

Leczenie zapalenia naczyń chłonnych

Nieleczone zapalenie naczyń chłonnych może prowadzić do zapalenia węzłów chłonnych i przedostania się bakterii do krwi, co może skutkować uogólnieniem zakażenia ( do sepsy włącznie).

W leczeniu stosuje się antybiotyk, zwykle penicylinę lub cefalosporynę doustnie. Objęta zapaleniem kończyna ma pozostawać unieruchomiona.

Powikłania

Do powikłań zapalenia naczyń chłonnych należą:

  • obrzęk limfatyczny
  • ropnie węzłów chłonnych
  • sepsa (posocznica)

Obrzęk limfatyczny to obrzęk skóry i tkanki podskórnej na skutek zastoju chłonki. Najczęściej obejmuje podudzia i stopy. Jako powikłanie zapalenia naczyń chłonnych pojawia się zwłaszcza w zapaleniach nawrotowych oraz zakażeniu filarią. Może rozwijać się od razu lub po okresie utajenia ( nawet kilkuletniego). Najpierw jest miękki, ciastowaty, uciśnięty palcem odkształca się, z czasem staje się twardy, niepodatny na ucisk.

Powiększający się obrzęk usposabia do nawracających zakażeń skóry i tkanki podskórnej i znacznie utrudnia ich leczenie oraz gojenie ran, może prowadzić do znacznego zniekształcenia kończyny ( słoniowatość).

Leczenie obrzęku limfatycznego to połączenie gimnastyki, drenażu limfatycznego oraz stosowania bandaży kompresyjnych ( ucisk). Konieczna jest codzienna pielęgnacja skóry oraz unikanie urazów.

Ważna informacja

Uwaga!Artykuły futuramed.pl i forum.futuramed.pl służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu. Zamieszczone informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia, ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem.

Polecamy