Choroba wieńcowa

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Jest to choroba spowodowana niewystarczającym dostarczaniem tlenu do mięśnia serca przez zaopatrujące go - tętnicze wieńcowe. W 90% przypadków przyczyną jest miażdżyca tętnic wieńcowych. Skrajną postacią choroby niedokrwiennej serca jest zawał serca, czyli całkowite zaprzestanie dostarczania tlenu do mięśnia serca i jego częściowa martwica.

Najważniejszym objawem choroby niedokrwiennej jest dławica piersiowa, czyli ból zamostkowy, wywołany przez obciążenia fizyczne, czy psychiczne, trwający kilka do kilkunastu minut. Ból najczęściej objawia się pieczeniem, gnieceniem („jakby słoń usiadł na klatce piersiowej"), jest rozlany nad klatką, czasem promieniuje do lewej ręki. Bardzo podobny charakter mają bóle w klatce piersiowej spowodowane zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa i różnicowanie tych bólów jest na porządku dziennym zarówno w praktyce lekarza rodzinnego, jak i w szpitalach.

Rozpoznanie choroby niedokrwiennej serca stawia się na podstawie badania EKG (najlepiej, jeżeli jest wykonywane w czasie trwania bólu). Jeżeli zapis EKG jest prawidłowy, pacjent powinien być skierowany na próbę wysiłkową. Jest to badanie polegające na stałym monitorowaniu pracy serca podczas wysiłku (na bieżni lub rowerku), jeżeli podczas wysiłku nastąpią charakterystyczne zmiany w EKG można rozpoznać chorobę wieńcową.

Leczenie polega na stabilizacji trybu życia, unikania dużych wysiłków oraz stosowaniu preparatów farmakologicznych.

W części przypadków wykonuje się koronarografię, czyli oglądanie specjalnie wybarwionych naczyń wieńcowych pod promieniami Roentgenna. W części przypadków po koronarografii proponuje się zabieg udrażniania naczyń lub wszczepienia by-passów, czyli dodatkowych naczyń pomiędzy naczyniami wieńcowymi.

Ważna informacja

Uwaga!Artykuły futuramed.pl i forum.futuramed.pl służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu. Zamieszczone informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia, ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem.

Polecamy