Niedokrwistość anemia z niedoboru kwasu foliowego

Etiologia i patogeneza

Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego to anemia, w której na skutek niedostatecznej jego ilości dochodzi do upośledzenia wytwarzania DNA krwinek czerwonych oraz aminokwasów (jednostki, z których składają się białka). Zapasy kwasu foliowego w ustroju wystarczają na około 3-4 miesiące. W diecie jest dostarczany głównie z produktami odzwierzęcymi, cytrusami i zielonymi warzywami. Przemiany kwasu foliowego w organizmie wymagają obecności witaminy B12.

Za niedobór kwasu foliowego może odpowiadać:

 •  zbyt mała jego ilość w diecie - dieta uboga w zielone warzywa liściaste, zbyt długie gotowanie warzyw ( przy gotowaniu powyżej 15 minut foliany- sole kwasu foliowego ulegają zniszczeniu)
 •  zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego- niedokwaśność żołądka, celiakia, działanie fenytoiny (leki przeciwdrgawkowy), alkoholizm, przewlekłe schorzenia wątroby
 •  leki hamujące działanie kwasu foliowego- np. metotreksat
 •  zwiększone zapotrzebowanie w czasie ciąży ( 6 razy większe niż normalnie), przy karmieniu piersią, w chorobach nowotworowych i zapalnych
 • nasilenie utraty- pacjenci dializowani, alkoholizm, anemie hemolityczne ( z rozpadem krwinek czerwonych)

Objawy

 •  osłabienie, łatwe męczenie się
 •  zawroty i bóle głowy
 •  zaburzenia koncentracji
 •  możliwe przebarwienia skóry, zwłaszcza grzbietowych stron palców, przebarwienia błon śluzowych
 •  spadek masy ciała
 •  pieczenie języka, jego wygładzenie i malinowe zabarwienie, utrata smaku
 •  nudności, zaparcia, biegunki

Niedobór kwasu foliowego u matki w pierwszym trymestrze ciąży zwiększa ryzyko powstania wad układu nerwowego u płodu - przepukliny mózgowe i rdzeniowe, bezmózgowie

Rozpoznanie

Podejrzewając niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego wykonuje się:

 •  morfologię krwi- obniżenie stężenia hemoglobiny (Hb, HGB), zwiększenie objętości krwinki czerwonej (MCV, tzw. makrocyty), leukopenia- zmniejszenie ilości krwinek białych, małopłytkowość
 •  stężenie kwasu foliowego w osoczu i krwinkach czerwonych- zmniejszone ( w krwinkach wskazuje na długotrwały niedobór)
 •  stężenie witaminy B 12 w surowicy- zawsze trzeba wykluczyć jej niedobór
 •  zwiększone stężenie żelaza w surowicy
 •  punkcja szpiku kostnego ( nie zawsze)

Leczenie

Zaleca się dietę bogatą w świeże zielone warzywa liściaste, cytrusy i produkty mięsne. Kwas foliowy podaje się w tabletkach do czasu ustąpienia anemii lub przez cały okres utrzymywania się przyczyny niedoboru (np. w trakcie leczenia metotreksatem, w chorobach wątroby, przy dializoterapii itd.). na początku leczenia może dojść do obniżenia stężenia potasu we krwi, wskazana kontrola.

Kwas foliowy powinny również stosować kobiety starające się o dziecko oraz w ciąży - zgodnie z zaleceniami swojego ginekologa.

Ważna informacja

Uwaga!Artykuły futuramed.pl i forum.futuramed.pl służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu. Zamieszczone informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia, ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem.

Polecamy