Przepuklina brzuszna

Przepuklina brzuszna jest nieprawidłowym wypukleniem otrzewnej (błona pokrywająca jamę brzuszną od wewnątrz) poprzez warstwy mięśni ściany brzucha na zewnątrz.
Dodatnie ciśnienie, które zawsze panuje w jamie brzusznej, wzrasta przy kaszlu, śmiechu, oddawaniu stolca  czy dźwiganiu ciężkich przedmiotów. Wówczas w miejscach słabszych, zwłaszcza na skrzyżowaniu mięsni lub w miejscu blizny pooperacyjnej lub wcześniejszego urazu, może dochodzić do uwypuklania otrzewnej, co z biegiem czasu prowadzi do powstania przepukliny.
Przepukliny najczęściej pojawiają się w dzieciństwie i w wieku podeszłym.

Lokalizacja

Przepuklina powstaje najczęściej w pachwinie (70%), często rónież pojawia się przepuklina udowa (12%) i pępkowa(11%). Z kolei przepuklina pooperacyjna powstaje w miejscu blizny pooperacyjnej, zwłaszcza gdzy gojenie rany przebiegało z powikłaniami ( zakażenie). Przepukliny pooperacyjne przybierają często duże rozmiary.

Budowa

Każda przepuklina składa się z:

  • wrót przepukliny- jest to otwór, najczęściej o kształcie pierścienia, przez który uwypukla sie otrzewna, przechodząc przez warstwę mięśni i rozcięgien. Wrota powstaja w polu o osłabionym oporze, które poddawane było długotrwale uderzeniom przepukliny, zwłaszcza przy kaszlu i ruchach z użyciem mięśni brzucha.
  • kanału przepukliny- jest to droga przepukliny między tkankami, prowadząca pod skórę , gdzie przepuklina ulega rozszerzeniu
  • worka przepukliny - ścianę worka tworzy pogrubiała błona otrzewnej, mieści on zawartość przepukliny, najczęściej fragment sieci większej i jelito cienkie.

Przepuklina pachwinowa może być skośna lub prosta. Przepuklina skośna u małych chłopców powstaje na skutek nie zamknięcia kanału pachwinowego, przez który przebiega powrózek nasienny, wówczas na dnie przepukliny lezy jądro. U dorosłych nabyta przepuklina pachwinowa skośna powstaje na skutek osłabienia pierścieni wewnętrznego i zewnętrzngo kanału pachwinowego. Nie leczona przepuklina pachwinowa skośna może powadzić do ogromnych rozmiarów przepukliny mosznowej. Przepuklina pachwinowa prosta rozwija się na skutek osłabienia mięśni podbrzusza w tzw. trójkącie Hasselbacha.
Poza zewnętrznymi przepuklinami, które uwypuklają się pod skórę, istnieją rónież przepukliny wewnętrzne. Kierują się one do jam ciała, jak na przykłąd przepuklina rozworu przełykowego przepony.
Przepuklina może być odprowadzalna,kiedy jej zawartość można wsunąć z powprotem do brzucha naciskając na worek przepuklinowy, lub nieodprowadzalna, kiedy nie można opróżnić worka przepukliny na skutek powstałych między jego ściana a zawartością przepukliny zrostów. Zdarza się to stosunkowo często w przepuklinach pooperacyjnych i wieloletnich przepuklinach pachwinowych, jest stanem przewlekłym.

Uwięźnięcie przepukliny

Jeśli jelito zostanie zakleszczone w worku przepuklinowym, dojdzie do przerwania przesuwania pokarmu w jego obrębie oraz do zazburzeń jego ukrwienia, co może prowadzić do martwicy jelita. Niedokrwione jelito ulega obrzękowi, gormadzi się wokół niego płyn.Jest to stan ostry, wymagający pilnej interwencji chirurgicznej. Najczęściej dochodzi do uwięźnięcia pętli jelita, która wpadła do worka przepukliny po raz pierwszy, ale może to dotyczyc również "starej " zawartości worka zarówno przepukliny odprowadzalnej jak i nieodprowadzalnej. Uwięźnięcie może być pierwszym objawem przepukliny.

Objawy uwięźnięcia:

  • bardzo bolesne uwypuklenie w miejscu przepukliny
  • kurczowe bóle brzucha
  • wymioty
  • wzdęcie brzucha
  • zaczerwienienie skóry ponad przepukliną ( przy dłużej trwającym uwięźnięciu)

Uwięźnięcie , które trwa krótko, można leczyc nieoperacyjnie, próbując delikatnie odprowadzić zawartość przepukliny. Wykonuje sie to w ściśle okreslonych warunkach ( chory bez bardzo silnej bolesności przepukliny, bez zaczerwienienia skóry ponad nią, bez objawów niedrożności jelit). Po odprowadzeniu przepukliny konieczna jest obserwacja czynności jelita.
W przypadku niemożności odprowadzenia przepukliny lub przeciwwskazań do prób jej odprowadzania konieczna jest pilna operacja.

Rozpoznanie

Rozpoznanie dużej przepukliny nie nastręcza trudności. W przypadku przepuklin małych trzeba różnicować j z tłuszczakiem, żylakiem lub powiększonymi węzłami chłonnymi. Mała przepuklina uwypukla się w czasie kaszlu, znika pod wpływem ucisku.

Leczenie przepuklin

Przepuklina nie ulega somoistnemu wycofaniu. W celu jej usunięcia konieczne jest leczenie operacyjne - klasyczne lub laparoskopowe, z użyciem siatek sztucznych lub bez.
W przypadkach, gdy przeprowadzenie operacji jest niemożliwe lub zbyt ryzykowne ( np. liczne schorzenia, ciężki ogólny stan chorego) stosuje się pasy przepuklinowe, dostosowane do rodzaju przepukliny i wymiarów chorego (dostępne w sklepach rehabilitacyjnych). Pasy tej jednak nie zabezpieczaja przed powiększaniem się przepukliny.

Ważna informacja

Uwaga!Artykuły futuramed.pl i forum.futuramed.pl służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu. Zamieszczone informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia, ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem.

Polecamy