Poród-okresy

Poród można podzielić na trzy okresy

  1. okres rozwierania
  2. okres wydalania
  3. poród popłodu

Okres rozwierania

Ten okres zaczyna się jednocześnie z czynnościami skurczowymi macicy, a kończy całkowitym rozwarcie ujścia szyjki macicy. Podczas rozwierania szyjki może dojść do niewielkich krwawień, które są objawem pękania małych naczynek krwionośnych. W czasie okresu rozwierania dochodzi także do wydalenia czopu śluzu szyjkowego oraz pęknięcie pęcherza płodowego.

Pierwszy okres porodu trwa średnio ok. 12 godzin u pierwiastek i ok. 7 godzin u wieloródek.

Okres wydalania (parcia)

Okres ten rozpoczyna się w chwili pełnego rozwarcia szyjki i kończy urodzeniem noworodka. Trwa około 50 minut u pierwiatek i 20 minut u wieloródek. Składa się z fazy biernej, której towarzyszy stopniowe przesuwanie się główki płodu oraz fazy aktywnej, zwanej też okresem parcia.

W tym okresie też dokonuje się nacięcia krocza, o ile jest to konieczne.

Poród popłodu

W tym okresie porodu następuje oddzielenie się łożyska od ściany macicy, wydalenie go wraz z pępowiną i błonami płodowymi. Łożysko wydalane jest zwykle w ciągu 5 minut od urodzenia noworodka.

Ważna informacja

Uwaga!Artykuły futuramed.pl i forum.futuramed.pl służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu. Zamieszczone informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia, ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem.

Polecamy