Odmrożenie

Do odmrożenia tkanek dochodzi na skutek bezpośredniego działania zimna, zwłaszcza na powierzchnie odsłonięte. Najczęściej dochodzi do uszkodzenia obwodowych części ciała- rąk, stóp, uszu, nosa, twarzy, zwykle w rezultacie długotrwałego działania zimna ( przy temperaturze nawet do +2C). Odmrożeniom sprzyjają: stan po spożyciu alkoholu, bezruch, ciasne obuwie, wilgotne ubranie, wiatr, wyniszczenie i niedożywienie.
Działanie zimna powoduje obkurczanie naczyń krwionośnych i niedokrwienie tkanek. Dochodzi do zmian zakrzepowych w świetle naczyń, głównie w drobnych naczynkach końcowych. Zmiany te mogą prowadzić do martwicy tkanek rozwijającej się po kilku tygodniach od odmrożenia.

Wyróżniamy cztery stopnie odmrożenia:

  • odmrożenie I stopnia- dotyczy naskórka. Skóra jest blada, zimna, obrzęknięta, ruchy odmrożonej okolicy upośledzone ( np. palce) przy zachowanym czuciu. Po ogrzaniu pojawia się zaczerwienienie, mrowienie i ból. Goi się samoistnie, sinoczerwone zabarwienie skóry i jej nadwrażliwość na zimno mogą utrzymywać się miesiącami
  • odmrożenie II stopnia- obejmuje naskórek i częściowo skórę właściwą. Po kilku godzinach od odmrożenia pojawiają się pęcherze z wydzieliną surowiczą lub surowiczo-krwistą, duży obrzęk przy zachowanym czuciu w obrębie odmrożonych tkanek. Przeważnie goi się samoistnie, z pozostawieniem blizn w miejscach pęcherzy, długo utrzymują się mrowienia, ból, przebarwienia skóry
  • odmrożenie III i IV stopnia- szybko pojawiają się pęcherze, duży obrzęk, skóra staje się żółta, następnie brunatna i czarna, utrata czucia. Martwica ulega z czasem oddzieleniu, w jej miejscu powstaje biała blizna.

Pierwsza pomoc przy odmrożeniach

  • natychmiastowe ogrzanie odmrożonej okolicy - kąpiel lub ciepłe okłady. Początkowo woda powinna mieć około 25 C, następnie jej temperaturę stopniowo zwiększamy do 40 C. Po ogrzaniu tkanek nie przedłużamy kąpieli czy okładów, może to mieć działanie szkodliwe
  • ogrzewanie całego ciała- ciepłe ubranie, koc, gorące napoje
  • nie należy rozcierać i masować odmrożonych miejsc
  • w razie pęcherzy i ran założyć suchy, jałowy opatrune
  • należy jak najszybciej wezwać zespól Pogotowia Ratunkowego- chory może wymagać podania płynów dożylnie lub leków krążeniowych przy oziębieniu całego ciała ( ryzyko zaburzeń rytmu serca i zaburzeń krążenia). Przy rozległych odmrożeniach konieczne może być podawanie heparyny podskórnie lub dożylnie w zapobieganiu i ograniczaniu zakrzepicy naczyń, profilaktyka tężca, martwica może wymagać wycięcia, aż do amputacji kończyny włącznie.

Ważna informacja

Uwaga!Artykuły futuramed.pl i forum.futuramed.pl służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu. Zamieszczone informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia, ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem.

Polecamy